ДИНАМІКА РІЗНОВИДІВ РЕФЛЕКСІЇ У МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦИКЛІ

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко Чортківський державний медичний коледж

Ключові слова:

освітня діяльність, модульно-розвивальна інноваційна система, соціально-культурнопсихологічний простір, розвивальна педагогічна взаємодія, інтелектуальна, особистісна, кооперативна, духовно-екзистенційна рефлексія, навчальна проблемна ситуація

Анотація

За модульно-розвивальної системи школяр не тільки оволодіває теоретичними знаннями основ наук, не лише прилучається до мистецтва соціально-прийнятного їх нормування, а ще й навчається виділяти, аналізувати і співвідносити з предметною ситуацією власні дії, переосмислювати образи предметної ситуації задачі (інтелектуальні смисли) та власні психічні образи, з якими ототожнює себе Я (особистісні смисли). Це спричинює виникнення новоутворень у внутрішньому світі людини, пов’язаних із її продуктивною самозміною і саморозвитком. Тоді в неї закріплюється адекватний рефлексивний спосіб здійснення самої себе, ключовий момент якого полягає у виробленні нової, відмінної від попередньої, позиції, а відтак і в активній самоперебудові її як особистості та самореорганізації власного миследіяння.

Біографія автора

  • Ярослава Бугерко, Чортківський державний медичний коледж
    пошу-кувачка Інституту експериментальних систем освіти, практичний психолог Чортківського державного медичного коледжу

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Изд. МГУ, 1980. - 415 с.

Варламова Е.П., Степанов С.Ю. Рефлексивная диагностика в системе образования // Вопросы психологии. - 1997.- № 5. - С. 28-43.

Галкина Н.В. Проблема психических функцій рефлексии в игровом обучении // Игровое моделирование в методологии и практике. - Новосибирск : Наука, 1987. - С. 38-47.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 33-76.

Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. - 2001. -№3. - С. 145-159.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О. Періоди обґрунтування і зреалізування модульно-розвивальної системи освіти // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб. мат. до регіон. н.-пр. конф. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - С. 56-57.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Давыдов В.В. О двух путях развития мышления школьников // Материалы IV Всесс. сьезда психологов СССР. - Тбилиси, 1971. - С. 686-687.

Давыдов В.В., Неверкович С.Д., Самоукина Н.В. О функциях рефлексии в игровом обучении руководителей // Вопросы психологии. - 1990. - № 3. - С.76-84.

Зак А.З. Экспериментальное изучение рефлексии у младших школьников // Вопросы психологии. - 1978. - № 2. - С. 102-110.

Зак А.З. Проблемы психологического изучения рефлексии // Исследование рече-мысли и рефлексии.- Алма-Ата : КГПИ, 1979. - С. 6-12.

Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А.В.Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Кулюткин Ю.Н. Рефлексивная регуляция мыслительных действий // Психологические исследования интелектуальной деятельности / Под ред. О.К.Тихомирова. - М.: Изд. МГУ, 1979. - 232 с.

Ладенко И.С., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Формирование творческого мышления и культивирование рефлексии: Препринт / АН СССР. - Новосибирск: ИИФИФ СО, 1990. - 65 с.

Лушпаева Е.В. Развитие рефлексии в общении средствами социально-психологического тренинга. Автореф. дис... канд. психол. наук: Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1989. - 20 с.

Пеньковська Н. Рефлексія як об’єкт психологічного аналізу // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 66-73.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX ст.: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Муканов М.М. Исследование когнитивной эмпатии и рефлексии у представителей традиционной культуры // Исследование речемысли и рефлексии. - Алма-Ата: КГПИ, 1979. - С. 53-73.

Семенов И.Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач. - М.: НИИ ОПП АПН СССР, 1990. - 215 с.

Семенов И.Н. Тенденции психологии развития мышления, рефлексии и познавательной активности. - М.-Воронеж : Изд. НПО МОД К., 2000. - 218 с.

Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвития личности // Вопросы психологии. - 1983. - № 2. - С. 35-42.

Семенов И.Н., Зарецкий В.К., Степанов С.Ю. Продуктивность рефлексии при дискурсионном решении задач // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика. - 1979. - № 2. - С. 7-12.

Семенов И.Н., Степанов С.Ю., Новикова Е.Р. Возрастные особенности продуктивности и рефлексивной организации мышления // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика. - 1986. - № 2. - С. 34-38.

Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организации. - М.: Наука, 2000. - 176 с.

Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования // Вопросы психологии. - 1985. - № 3. - С. 31-40.

Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Проблемы формирования типов рефлексии в решении творческих задач // Вопросы психологии. - 1982. - № 1. - С. 99-104.

Фурман А., Бригадир М. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання. - Тернопіль: ІЕСО. - 1999. - 35 с.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні.- K.: Рад. школа, 1991. - 191 с.

Фурман А.В., Скоморовський Б.Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. - K.: Зодіак-ЕКО, 1996. - 112 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування // Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С. 96-108.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - K.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В., Калугін О.І. Школа розвитку: непізнані грані фундаментальної ідеї // Рідна школа. - 1994. - №6. - С. 26-32.

Фурман А. Модульно-розвивальна система // Освіта. - 1996. - 10 січня. - С. 2-6.

Фурман А. Духовність - основа нової школи // Освіта. -1996. - 30 жовтня - С. 2-3.

Фурман А. Модульно-розвивальна система інноваційної освіти: вітакультурний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Зб. мат. до рег. наук.-пр. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 15-17.

Цукерман Г.А., Елизарова Н.В., Фру-мина М.И., Чудинова Е.В. Обучение учебному сотрудничеству // Вопросы психологии. - 1993. - № 2. - С. 27-43.

Завантаження

Як цитувати

Бугерко, Ярослава. “ДИНАМІКА РІЗНОВИДІВ РЕФЛЕКСІЇ У МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦИКЛІ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 142-59, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/84.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 376

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.