Психологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис 

Заснований у 2000 році

Виходить з 2000 року чотири рази на рік (3 2021 року – двічі на рік)

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації Серія КВ № 2473-14678 ПР, видане 23 березня 2021 року Міністерством юстиції України

ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)

DOI: https://doi.org/10.35774/pis

Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія (Наказ МОН України за № 1188 від 24 вересня 2020 року)

Передплатний індекс Укрпошти 21985

Індексується Google Scolar, Index Copernicus, НБУ ім. В. Вернадського

Голова редакційної ради – Десятнюк Оксана Миронівна (професор, доктор економічних наук, Західноукраїнський національний університет)

Головний редактор – Фурман Анатолій Васильович (професор, доктор психологічних наук, Західноукраїнський національний університет)


Зображення домашньої сторінки журналу