Редакційна колегія і редакційна рада

Голова редакційної ради: Оксана Десятнюк (д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Шеф-редактор: Володимир Мовчан (д. е. н., проф.)

Головний редактор: Анатолій В. Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Заступник головного редактора: Сергій Болтівець (д. психол. н., проф., Бюро Міжнародного інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО «Освіта дорослих України»)

Заступник головного редактора: Оксана Фурман (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет)

Відповідальний за випуск: Юрій Москаль (Західноукраїнський національний університет)

Англомовний редактор: Маряна Липка

 

Редакційна колегія:

Андрій Гірняк (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет),

Інеса Гуляс (д. психол. н., доц., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича),

Руслана Каламаж (д. психол. н., проф., Національний університет «Острозька академія»),

Зіновія Карпенко (д. психол. н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»),

Олександр Колесніченко (д. психол. н., с.н.с., НДІ СБД Національної гвардії України, м. Харків),

Юрій Максименко (д. психол. н., проф., Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського),

Віктор Москалець (д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),

Петро М’ясоїд (к. психол. н., доц., Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2),

Віталій Панок (д. психол. н., проф., Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України),

Олексій Полунін (д. психол. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет),

Мирослав Савчин (д. психол. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),

Анатолій А. Фурман (д. психол. н., проф., Національний університет «Одеська політехніка»),

Сергій Шандрук (д. психол. н., проф., Західноукраїнський національний університет),

Наталія Шевченко (д. психол. н., проф., Запорізький національний університет),

Тетяна Щербан (д. психол. н., проф., Мукачівський державний університет),

Вєра Бачова (д. психол. н., проф., Інститут експериментальної психології АН Словацької Республіки),

Райнер Клуве (д. психол. н., проф., Гамбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина),

Ігор Раку (д. психол. н., проф., Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге, Республіка Молдова),

Роман Трач (д. психол. н., проф., Американська психологічна асоціація, Сполучені Штати Америки).

Редакційна рада:

Євген Головаха, Іван Данилюк, Віль Бакіров, Андрій Крисоватий, Юрій Кузнецов (заступник голови), Любов Найдьонова, Ігор Пасічник, Віктор Рибаченко, Володимир Сабадуха, Михайло Томчук, Олег Хайрулін, Олексій Чебикін, Тамара Яценко.