СИСТЕМА ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Лілія Ребуха Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

соціально-психологічна експертиза, експертна оцінка, експертно-діагностичне обстеження, модульно-розвивальна система, фундаментальний експеримент, паритетна освітня діяльність, розвивальна взаємодія, процедура експертизи, досліджуваний об’єкт

Анотація

Здійснюється сутнісний аналіз змісту соціально-психологічної експертизи за двома методиками (ефективності модульно-роз-вивального заняття порівняно з традиційним уроком та повноцінності безперервної розвивальної педвзаємо-дії у класі), що забезпечують і відображають культуротворчу діяльність тттколи як соціальної організації; описується процедура методично-діагностичної перевірки ефективності нововведень, котра містить три етапи -підготовчий, основний і підсумковий; доводиться, що створена експертна система вдало поєднує психодіаг-ностичні вимоги, процедуру тестового вибору і переваги оцінкових методів; насамкінець пропонується авторська схема організації соціально-психологічної експертизи інноваційних технологій освіти.

Біографія автора

  • Лілія Ребуха, Тернопільська академія народного господарства
    пошукувачка Інституту експериментальних систем при Тернопільській академії народного господарства

Посилання

Алексеева Е.Ф., Стефанюк В.Л. Экспертные системы - состояние и перспектива // Изд. АН СССР. Техническая кибернетика. - 1984. - №5. - С. 153-167.

Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. - М.: Мир, 1981. - Т.2. - 124 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - K.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу. Автореф. дис... канд. психол. наук. - K., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка: 19.00.05. - 20 с.

Гуружапое В.А. Вопросы экспертизы современных образовательных технологий // Психологическая наука и образование. - 1997. - №1. - С. 95-103.

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учеб. пособие. - М.: Инфра-M., 1997. - 256 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Коеалее Г.А. Психологическое образование ребенка и жизненная среда // Вопросы психологии. - 1993. - №1. - С. 13-23.

Коменский Я.А. Великая дидактика // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1989. - С. 11-105.

Коміссарое В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Корчак Я. Правила жизни // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1990. - С. 175-194.

Лобок А.М. Антропология мифа. -Екатеринбург, 1997. - 87 с.

Локк Дж. Мысли о воспитании // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1989. - С. 145-178.

Макаренко А.С. Воспитание гражданина. - М.: Педагогика 1998. - С. 41-42.

Макаренко А.С. Педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1984 .- Т.4. - С. 95.

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН СССР, 1958. - Т.5. - 560 с.

Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. - М.: Педагогика, 1979. - 256 с.

Модульно-розвивальна система навчання в сучасній школі. З досвіду роботи ЗОШ №43 м. Донецька / Редкол.: Максименко О.І., Ткаченко В.І., Шумлянська Г.А. - Донецьк, 2000. - 51 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у ЗОШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Налєскін С.Л. Перспективи застосування імітаційного моделювання і експертних систем у соціології // Філософська і соціологічна думка. - 1989. - №7. - С. 47-54.

Фресс П., Плаже Ж. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - 301 с.

Песталоцци И.Г. Письма г-на Пес-талоцци к г-ну Н.Э.И о воспитании бедной сельской молодежи // Педагогическое наследие. - М.: 1989. - С. 304-311.

Популярный словарик. Психология / Сост. А.Д. Андреева, Т.В. Вохмянина, Н.И. Ту-пина и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. -М.: Изд. дом «Академия» - ИЦ Кафедра

- 96 с.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании // Педагогическое наследие. - М.: Педагогика, 1989. - С. 199-295.

Слободчиков И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ: Вып.7. Инноватор. - М., 1997. - С. 177-184.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. - К.: Рад. школа, 1997. - Т.3. - 670 с.

Улановская И.М., Поливанова Н.М., Ермакова Н.В. Что такое образовательная среда школы и как ее выявить // Вопросы психологии. - 1998. - №6. - С. 18-25.

Уманский Л.И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов // Методология и методы социальной психологии / Под ред. Е.В. Шо-роховой. - М.: Наука, 1977. - С. 54-71.

Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников. - М.: Просвещение, 1980. - 160 с.

Устенко О.А. Інноваційні орієнтири у розвитку вищого навчального закладу // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Збірка матеріалів до регіон. наук.-метод. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 8-12.

Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д. Образовательное пространство как пространство развития // Вопросы психологии. - 1993. - №1. - С. 24-32.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування // Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С. 96-107.

Фурман А.В. Ментальність - засада духовного життя // Освіта. - 1997. - 3-10 вересня. - С. 1-4.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна система інноваційної освіти: вітакультурний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Збірка матер. до регіон. наук.-практ. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 15-19.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-114.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурман А.В., Семенюк Т.В. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №3. - С. 98-108.

Фурман А. В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Швалб Ю.М. Принципи та моделі психологічної експертизи // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №8. - С. 22-28.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 7-24.

Ясвин В.А. Психологическое моделирование образовательных сред // Психологический журнал. - 2000. - №4. - С. 79-88.

Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. - М.: Сентябрь, 2000. - 128 с.

Экспертные системы. Принципы работы и примеры: Пер. с англ. А. Брукин, П. Джонс, Ф. Кокс и др. / Под ред. Р. Форсайта. - М.: Знание, 1974. - 64 с.

Завантаження

Як цитувати

Ребуха, Лілія. “СИСТЕМА ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 201-16, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/88.

Схожі статті

1-10 з 365

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.