СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Лілія Ребуха Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

модульно-розвивальна система навчання A.B. Фурмана, освітня система, соціально-психологічна експертиза, експертна оцінка, загальноосвітні принципи, критерії, параметри, показники експертизи, інноваційна діяльність, система дистанційної підготовки

Анотація

За допомогою експертної системи (анкети-звіту) “Про розвиток фундаментального експерименту з модульно-розви-вальної системи навчання” та її семи критері-ально обґрунтованих показників відстежено позитивний вплив новостворених умов на перебіг загальноосвітнього експерименту та підтверджено виконання обстежуваними пед-колективами завдань його окремих етапів, а відтак темпів нарощування інноваційних умов (щонайперше виконання програм дистанційної підготовки та повноти зреалізування відповідних експериментальних вимог.

Біографія автора

  • Лілія Ребуха, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бим-Бад Б.М. Планирование эксперимента // Шр://Ьіш-bad.reability.ru.

Братченко С.Л. Введенние в гуманитарную экспертизу образования. - Санкт-Петербург, 1999. - 137 с.

Вирченко С., Швалб Ю. Організація і проведення гуманітарної соціально-психологічної експертизи управлінських рішень // Філософська і психологічна думка. - 1993. - № 9- 10. - С. 132-158.

Гохман О.Г. Экспертное оценивание. - Воронеж: ВГУ,

- 150 с.

Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. - М.: Сентябрь, 1996. - 112с.

Гуманітарна експертиза: круглий стіл (частина друга) // Філософська думка. - 2005. - №1. - С. 137-159.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуружапов В.А. Вопросы экспертизы современных образовательных технологий // Психологическая наука и образование. - 1997. - №1. - С. 95-103.

Даниленко Л.І. Буркова Л.В. Вибір та оцінювання освітніх інновацій // Директор школи. - 1998. - №34. - С. 6.

Козлова О. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 141-144.

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. - К.: Україна, 1998. - 343 с.

Ребуха Л.З. Гуманітарна психолого-педагогічна експертиза в управлінській сфері інноваційної діяльності колективу школи // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 106-114.

Ребуха Л.З. Психолого-педагогічні закономірності цілісного модульно-розвивального процесу // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 75-96.

Ребуха Л.З. Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи: Дис... канд.. психол. наук: 19.00.07. - Хмельницький, 2006. - 298 с.

Фурман А. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005.- №2. - С. 29-76.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза ефективності модульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Ярославичів. - 1999. - 56 с.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1998. - 150 с.

Швалб Ю.М. Методологічні принципи експертизи педагогічних систем // Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки (Рівне, 15-17 червня 1998). - Київ -Рівне.: Ліста, 1998. - С. 108.

Швалб Ю.М. Психологічна оцінка в інноваційній системі освіти // Творча спадщина Г.С. Костюка. - К.: РННЦ “ДВІНІТ”, 2000. - С. 207-208.

Экспертные оценки в социологических исследованиях / Крымский С.Б., Жилен Б.Б., Паниотто В.И., Бевзенко Л.Д. и др. - К.: Наукова думка, 1990. - 318 с.

ЯсвинВ.А. Экспертиза школьной образовательной среды. - М.: Сентябрь, 2000. - 128 с.

StefikM., Aikins J., BalzerR., Beniot J., Binnbaum L., Haues-Roth F., Saeerdoti E. The Organization of Expert Systems: A. Prescriptive Tutorial. Research Report VLST-82-1, 1982. - 297 р.

Завантаження

Як цитувати

Ребуха, Лілія. “СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 2(28), June 2017, pp. 25-36, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/289.

Схожі статті

1-10 з 425

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.