Умови подання

Публікація статей безкоштовна, автори не оплачують жодних зборів, внесків, т. ін. У разі якщо автор бажає отримати друкований примірник, про це необхідно зазначити при поданні статті. Такі попередньо замовлені примірники розсилаються «Новою поштою», «Укрпоштою»; автор сплачує тільки вартість поштової доставки.

Статті подаються у електронному вигляді у файлі формату одного з текстових редакторів (наприклад, Microsoft Word, LibreOffice). Текст надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, нормальні поля, вирівнювання за шириною, перший рядок абзацу - відступ 1,25 (крім елементів структури статті, для яких зазначено інакше).

Статті можуть бути подані українською або англійською мовами.

Статті подаються електронною поштою в редакцію «Психологія і суспільство» за адресами: anatoliy_furman@yahoo.com a.furman@wunu.edu.ua

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертає авторам матеріали на доопрацювання або відхиляє рукопис.

  1. Цей рукопис раніше не був опублікований і не надсилається до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у розділі «Вимоги до статей».
  3. Автори ознайомлені з редакційною та етичною політикою журналу та підтверджують, що рукопис не порушує принципів, викладених у них.

Кожна стаття отримана редакцією проходить перевірку на плагіат. У разі виявлення плагіату, статтю відхиляють без можливості повторної подачі. Схожість із іншими джерелами не має перевищувати 10%. Самоплагіат прирівнюється до плагіату інших авторів.

У разі позитивного результату перевірки на плагіат, стаття направляється на рецензію. Залежно від висновку рецензентів, статтю може бути відхилено, рекомендовано до друку або повернуто на доопрацювання.

Після рекомендації до друку статтю опрацьовують літературні редактори та перекладачі (за бажанням автори можуть подати власний переклад статті з / на англійську мову). Автори мають можливість ознайомитися із текстом-перекладом перед його публікацією.

Усі статті публікуються на офіційному сайті журналу та перебувають у відкритому доступі. Кожній статті присвоюється унікальний DOI.