Про журнал

Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання) «Психологія і суспільство» заснований у 2000 році.

Засновником і видавцем журналу є Західноукраїнський національний університет.

До 2020 року видання було щоквартальним, а починаючи із 2021 року виходить двічі на рік.

Ідентифікатор медіа: R-30-04422 (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 9 травня 2024 року №1561)

Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук за спеціальністю 053 Психологія (Наказ МОН України № 1188 від 24.09.2020 р.).

Видання зареєстроване як друковане періодичне і онлайнове видання (ISSN 2523-4099 (Online), ISSN 1810-2131 (Print)), отримує цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) на всі опубліковані номери і наукові статті (https://doi.org/10.35774/pis).

З 2012 року індексується наукометричною системою Google Академія; з 2017 – наукометричною базою Індекс Копернікус (Польща).

Фундатором і незмінним головним редактором журналу є знаний в Україні науковець, освітянин і популяризатор методології – доктор психологічних наук, професор Фурман Анатолій Васильович.

Редакційну колегію і редакційну раду складають чотири десятки провідних вітчизняних і зарубіжних науковців сфери психології. «Психологія і суспільство» публікує наукові статті з психології, методології та освітології українською та іноземними мовами, географія розповсюдження друкованої версії журналу загальноукраїнська, щорічний наклад складає понад тисячу примірників, повна версія кожного номера розміщується в мережі Інтернет на умовах повного безкоштовного доступу.

Основними рубриками видання є: проблеми суспільствотворення, фундаментальні дослідження, методологія як сфера миследіяльності, теоретична психологія, освітологія, психодидактика соціальна психологія, прикладна психологія, експериментальна психологія, програмово-методичний інструментарій та ін.