ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

Автор(и)

  • Андрій Гірняк Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

освітня система, модульно-розвивальний підручник (МРП), традиційний підручник, експертна система, науково-методологічна експертиза, комплексна оцінка, технологія, процедура, показники, критерії, параметри, шкала оцінювання, тест-картка, вибірка

Анотація

У статті висвітлюється низка психологічних чинників процесу підручнико-творення та стійкі залежності між ними, що виявлені на основі результатів аналізу емпіричних даних, котрі одержані упродовж 2004-06 років.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

Гірняк А.Н. Інструментальна психодидактика: технологія проектування та експертиза модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 145-153.

Гірняк А.Н. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 1. - С. 38-41.

Гірняк А.Н. Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 124-139.

Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 45-61.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Зорина Л.Я. Реализация функций учебника как дидактический ориентир его конструирования // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1987. - №2. - С. 37-40.

Зуев Д.Д. Проблемы программирования активизации дидактических функций современного школьного учебника в процессе его создания // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1980. - Вып. 8. - С. 254-285.

Карпенко З.С. Герменевтика психологічної практики. -К.: Рута, 2001. - 160 с.

Лернер И.Я. О дидактических основаниях построения учебника // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20.- С. 18-26.

Ребуха Л.З. Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - Тернопіль, 2006. - 299 с.

Родники творчества (Из опыта работы СШ №54 г. Луганска). - Луганск: Янтарь, 2001. - 14 с.

Фурман А.В., Костенко В.І. Школа віри: програма дослідно-експериментальної роботи на 1994-2008 роки. - К.: Рада, 1996. - 47 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наук. вид. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза мо-дульно-розвивальних занять у школі: Наук. вид. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Чепелєва Н.В. Технології читання. - К.: Главник, 2004. - 96 с.

Школа розуміння // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 10 січ. - 8 с.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Андрій. “ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ”. Психологія і суспільство, no. 2(28), June 2017, pp. 69-84, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/295.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 241

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.