ПСИХОАНАЛІЗ ЗИҐМУНДА ФРОЙДА ЯК ТЕОРІЯ, СИСТЕМА І СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ

Автор(и)

  • Андрій Гірняк РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Ключові слова:

психоаналіз, психодинаміка, несвідоме, підсвідоме, свідоме, надсвідоме, “Ід”, “Его”, “Супер-Его”, Танатос, Ерос, лібідо, Едипівкомплекс, психосексуальний розвиток, сублімація, витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, протидія, регресія

Анотація

Тематиці, що стосується глибинної психології і, зокрема, психоаналізу 3. Фройда присвячено безліч публікацій з філософії, теоретичної і практичної психологій, психіатрії, культурології, соціології і педагогіки. Наше ж дослідження спрямоване на інтегрування зазначених концентрів піднятої проблематики задля оглядового, проте цілісного та поліаспектного, висвітлення засадничих положень психоаналізу 3. Фройда як теорії, системи і соціокультурного явища.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк, РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Ахутин A.B. “Фюсис” и “натура”. Понятие “Природа” в античности и в Новое время. - М.: Наука, 1988. - 154 с.

Генон Р. Традиции и бессознательное // Вопросы философии. - 1991. - № 4. - С. 11-18.

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. - Изд. 2-е, стереотипное. - Т.1 пер. с франц. - М.: Мир, 1996. - 496 с., ил.

Григор’ев В.И. Філософія: Навчальний посібник. - K.: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.

Грюнбаум А. Теория Фрейда и философия науки // Вопросы философии. - 1991. - № 4. - С. 22-31.

Гуменюк О.Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зиґмунда Фройда: Лекція. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 34 с.

Дидро Д. Племянник Рамо / Сочинения: В 2-х т. - М.: Мысль, 1991. - Т.2. - 204 с.

а. Зигмунд Фрейд // 100 человек, которые изменили ход истории: Спецвыпуск. - 2008. - Выпуск №13 (еженедельное издание). - 31 с.

Зинченко В.П., Мамардашвили М. К. Изучение высших психических функций и категория бессознательного // Вопросы философии. - 1991. - № 10. - С. 28-40.

Лазарев Ф.В, Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. - K.: СОНАТ, 1999. - 352 с.

а. Калина Н.Ф. Основы психоанализа. - М.: Рефл-бук, K.: Ваклер, 2001. - 300 с.

Куттер П. Современный психоанализ. - СПб.: Б.С.К., 1997. - 131 с.

Психоанализ: Культурная практика и терапевтический смисл. Введение в теорию, практику и историю психоанализа: Пособие для учителей. - М.: ИНТЕРПРАКС, 1994. - 285 с.

Решетников М.М. Элементарный психоанализ: ВосточноЕвропейский Институт Психоанализа. - СПб.: Питер, 2003. - 354 с.

Руткевич А.М., Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия // Вопросы философии. -1990. - № 6. - С. 58-66.

Соловьев B. Был ли Фрейд великим писателем? // Иностранная литература. - 1990. - № 6. - С. 32-37.

Ференци Ш. Психоанализ и воспитание // Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. -СПб.: Алетейа, 2001. - С. 376.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции 1-15 / пер. с нем. Г.В. Барышниковой; под ред. Е.Е. Соколовой и Т.В. Родионовой. - СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. - 480 с.

Фрейд З. Недовольство культурой / Сочинения. - М.: Мысль, 1990. - 419 с.

Фрейд З. Психология бессознательного. - 2-е издание. - СПб.: Питер, 2008. - 400 с. - (Серия «Мастера психологии»).

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: навч. пос. - Львів: Новий світ 2000, 2006. - 360 с.

Цвейг С. Врачевание и психика. - М.: Политиздат, 1992. - 364 с.

Шерток Л, Стенгерс И. Гипноз - удар по нарциссизму // Вопросы философии. - 1991. - № 4. - С. 82-91.

Яценко Т.С. Теоретико-методологічний підхід до цілісного розуміння психіки у її структурних компонентах // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 37-59.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб. -K.: Вища шк., 2004. - 679 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 383

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.