ПСИХОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА

Автор(и)

  • Андрій Гірняк Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

розвивальний підручник, психоекологічний потенціал, модульно-розвивальна система, освітній зміст, принципи проектування соціально-культурного змісту, психомистецькі технології, поліпроблемний виклад

Анотація

У результаті ґрунтовного аналізу принципів наукового проектування соціально-культурного змісту розвивального підручника окреслюється чинники, що вказують на його значний психоекологічний потенціал та висвітлюються конкретні психолого-пе-дагогічні рекомендації щодо розвитку останнього, обґрунтовуються норми проектування змісту, структури та оформлення інноваційного підручника як базового програмово-методичного засобу учня, що стимулює його внутрішньо вмотивовану активність (пізнавальну, нормотворчу, психосмислову, рефлексивну) та задіює внутрішні механізми саморегулювання і саморозвитку.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк, Тернопільська академія народного господарства
    викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, по-шукувач Інституту експериментальних систем освіти, м. Тернопіль

Посилання

Беспалько И.И. Доступность учебного материала / / Советская педагогика. - 1987. - №5. - С. 53-57.

БИС - биоинформационная система оздоровления / / Наша марка: департамент информации и разработки новых видов продукции. - 2002. - №11. - С. 4.

Буринська Н. Створення українського підручника нового покоління // Освіта України. - 2002. - 25 січня. - С. 6.

Варгулев А. Роль учебника в формировании мировоззрения и стимулировании самостоятельной деятельности учащихся // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 187-197.

Гірняк А.Н. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника / / Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 217-241.

а. Гірняк А.Н. Розвивальний міні-під-ручник як предмет втілення інноваційних психолого-педагогічних технологій // Наукове проектування інноваційних та економічних систем національної освіти: Збірка матеріалів до загальноакадемічної наукової конференції (17 квітня 2003 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 26-27.

Горпинюк В.П. Ілюстративний матеріал підручника як складова його структури // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 1. - С. 54-62.

Граник Г.Г., Концевая Л.А., Бондаренко С.М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 45-61.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуржій А., Бурда М., Волинський В. Навчальний підручник для 12-річної загальноосвітньої школи // Освіта України. - 2001. - 30 травня. - С. 10.

Зинченко В.П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования // Психологическая наука и обазование. - 2000. - № 2. - С. 18-44.

Зуев Д.Д. Учебная книга - источник становления личности школьника // Педагогика. - 1995. - №1. - С.3-10.

Ільченко Л. Вчителю - сучасний підручник / / Початкова школа. - 1999. - №12. - С. 21.

Карих Т.В. Некоторые предложения по совершенствованию учебника английского языка / / Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вип. 20. - С. 198-201.

Карлаеарис Б. Иллюстрации в школьных учебниках как средство воспитания учащихся / / Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 208-220.

Коміссарое В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. - 2000. - № 7. - С. 17-23.

Кузнецов Ю. Філософія підручника / / Освіта. - 2002. - 15 листопада. - С. 3-6.

Кузнецова Л.М. Дидактические функции системы заданий в учебнике неорганической химии / / Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. -С.114-120.

Паронджанов В. Учебник XXI века: он может быть эффективнее в 8000 раз / / Управление школой. - 1999. - Сентябрь. - № 36. -С. 5-6.

Савченко О. Сучасний підручник має готувати учня до самоосвіти // Освіта України. - 1996. - Грудень. - №19. - С.3.

Скаткин М.Н. Об усилении воспитывающей и развивающей функций учебника / / Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 20-38.

Соболева О.Л. Время писать новые учебники // Мир образования. - 1997. -№6. - С. 52-54.

СорокинВ.В., ГузейЛ.С., СуровцеваР.П. Концепция и методические принципи создания учебника по неорганической химии // Проб-

лемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 166-174.

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты / Под ред. Г.С. Кос-тюка, Г.А. Балла. - К.: Радянська школа, 1986. - 143 с.

Філітова Т.М. Підручник нового покоління: яким йому бути ? // Рідна школа. - 1993. - № 5. - С. 41-43.

Фурман A.B. Ми творимо майбутнє сьогодні! / / Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 4-10.

Фурман A.B. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення // Рідна школа. - 2000. - № 7. - С. 23-31.

Фурман A.B. Психодіагностика особис-тісної адаптованості: Наукове видання. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман A.B. Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створення // Рідна школа. - 1995. - № 6. - С. 45-49.

Фурман A.B. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів // Рідна школа. - 1998. - №10. - С. 11-22.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144; 2002. - № 3- 4. - С. 20-58.

Фурман A.B. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно- роз-вивальній системі / / Рідна школа. - 1997. -№ 2. - С. 25-34.

Цукерман Г.А. Две фазы младшего школьного возраста / / Психологическая наука и образование. - 2000. - №2. - С. 45-67.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 419

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.