ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗВНВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА

Автор(и)

  • Андрій Гірняк Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

інноваційна освіта, модульно-розвивальна система, освітній зміст, концепція підручникотворення, тип навчального предмета, розвивальний міні-підручник, навчальний модуль, змістовий модуль, системи кодування інформації, розвивальна взаємодія

Анотація

На методологічному рівні аналізу здійснюється відбір і конструювання освітнього змісту підручника як чинника формування взаємопов’язаних знань, умінь, норм і цінностей учня; обґрунтовуються принципи, процедури та технології структурування текстового компоненту розвивального підручника шляхом моделювання довершених модульно-змістових блоків; висвітлюються психолого-педагогічні рекомендації щодо підвищення ефективності образного і необразного оформлення навчальної книги.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк, Тернопільська академія народного господарства
    аспірант Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільській академії народного господарства

Посилання

Атаханов Р. Системы начального обучения: учебники по математике и математическое образование учащихся / / Педагогика. - 2000. - № 1. - С. 40-46.

Бекетова В.П. Разработка теории школьного учебника в ГДР // Новые исследования в педагогических науках. - №2 / Сост. И.К.Журавлев, В.С.Шубинский. - М.: Педагогика, 1988. - С. 27-31.

Бельтюкова Г.В. Упражнения в учебнике и учебном процессе // Начальная школа. - 1999. - №2. - С. 95-98.

Беспалько И.И. Доступность учебного материала // Советская педагогика. - 1987. - №5. - С.53-57.

Буринська Н.М. Дидактичні основи шкільного підручника з природничих дисциплін // Педагогіка і психологія. - 1999. -№3. - С.23-28.

Варгулев А. Роль учебника в формировании мировоззрения и стимулировании самостоятельной деятельности учащихся // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 187-197.

Ващенко Л. Який підручник біології нам потрібен? // Освіта України. - 2000. - 23 лютого. - № 8. - С. 5.

Горпинюк В.П. Ілюстративний матеріал підручника як складова його структури // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1. - С.54-62.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Донской Г. М. Некоторые методические принципы отбора теоретических знаний в учебниках истории // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 71-89.

Журавлев И.К. К проблеме построения теории учебного предмета // Новые исследования в пед. науках. - М.: Педагогика, 1991. - Вып. 2. - С. 43-46.

Журавлев И.К. Учебник вчера, сегодня, завтра // Советская педагогика. -1990. - №7. - С.44-49.

Зверев И.Д. О теории и практике разработки учебника // Советская педагогика. - 1990. - №1. - С.28-34.

Зверев И.Д. Школьный учебник: проблемы и пути их развития // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С.5-17.

Зорина Л.Я. Реализация функций учебника как дидактический ориентир его конструирования // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1987. - №2. - С. 37-40.

Зуев Д.Д. Учебная книга - источник становления личности школьника / / Педагогика. - 1995. - №1. - С. 3-10.

Ільченко Л. Вчителю - сучасний підручник // Початкова школа. - 1999. - №12. - С. 21.

Карлаварис Б. Иллюстрации в школьных учебниках как средство воспитания учащихся // Проблемы школьного учебника. -М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 208-220.

Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 17-23.

Мешко О.І., Янкович О.І., Мешко Г.М. Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: Навчальний посібник. - Тернопіль, 1997. - 82 с.

Микк Я.А. Параграф - структурная единица учебника // Советская педагогика. - 1986. - №7. - С. 54-56.

Монахов В. Десять заповідей підручника нового покоління // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1998. - Грудень. - №48. - С. 2-3.

Монахов В.М. Как создать школьный учебник нового поколения // Педагогика. - 1997. - №1. - С.19-24.

Нечкина М.В., Лейбенгруб П.С. Роль учебника отечественной истории в воспитании и развитии учащихся // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. -Вып. 7. - С. 39-55.

Паронджанов В. Учебник ХХІ века: он может быть эффективнее в 8000 раз // Управление школой. - 1999. - Сентябрь. -№36. - С. 5-6.

Редько В.Г. Місце і роль підручника в навчанні іноземної мови в середній школі // Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С. 41-47.

Савченко О. Сучасний підручник має готувати учня до самоосвіти // Освіта України. - 1996. - Грудень. - №19. - С. 3.

Скаткин М.Н. Об усилении воспитывающей и развивающей функций учебника // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 20-38.

Соболева О.Л. Время писать новые учебники // Мир образования. - 1997. -№6. - С. 52-54.

Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? // Освіта. - 1998. - 30 вересня - 7 жовтня. - С. 3.

Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? // Освіта. - 1998. -21-28 жовтня. - С. 10-11.

Філіппова Т.М. Підручник нового покоління: яким йому бути? // Рідна школа. - 1993. - №5. - С. 41-43.

Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Тернопіль: “Навчальна книга - Богдан”, 1999. - 192 с.

Орієнтири концепції навчальної книжки і підручника / А.В. Фурман, С.І. Атаманенко, В.В. Клименко, О.І. Цедик // Рідна школа. - 1993. - №1. - С.17-21.

Фурман A.B. Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення / / Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 23-31.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман A.B. Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створення // Рідна школа. - 1995. - №6. - С. 45-49.

Фурман A.B. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі // Рідна школа. -1997. - №2. - С. 25-34.

Шульце Г. Размышления о воспитательных возможностях учебника для социалистических стран // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Вып. 7. - С. 198-207.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 407

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.