СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ

Автор(и)

  • Андрій Гірняк

Ключові слова:

модульно-розвивальний підручник, методологічна план-карта, фундаментально-психологічний експеримент, експертиза якості, перевірка ефективності, апробація, методи дослідження, система оцінювання, критерії, параметри, показники

Анотація

У статті висвітлено проблематику комплексної психолого-педагогічної експертизи інноваційних підручників як сукупність параметрично-критеріаль-ного поля оцінювання навчальної книжки, експертизи її якості, експериментального дослідження ефективності та апробації в умовах освітньої практики. Також виділено, проаналізовано та згруповано методики експериментального дослідження ефективності МРП як носія певного фрагмента соціокультурного досвіду людства (освітнього змісту), організатора процесу вітакультурного збагачення учнів і чинника розвитку їхніх психічних процесів, станів і властивостей.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко, - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.

Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - Тернопіль, 2007. - 289 с.

Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. - 288 с.

Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів // Освіта України. - 2004. - 2 березня. - №17. - С. 10-11.

Проблемы школьного учебника: Методы анализа и оценки учебника. - М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. - 231 с.

Ребуха Л.З. Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. - Тернопіль, 2006. - 299 с.

Савченко О. Сучасний підручник має готувати учня до самоосвіти. // Освіта України. - 1996. - Грудень. - С. 3.

Тупальскнй Н.И. Методика оценки качества учебников // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. - С. 55-67.

Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты / Под ред. Г.С. Костюка, Г.А. Балла. - К.: Радянська школа, 1986. - 143 с.

Фурман А.В, Гірняк А.Н. Методологічна план-карта дослідження проблематики комплексної експертизи модульно-розвивального підручника // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 28-35.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - К.: Правда Яро-славичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Соціально-психологічна експертиза модульно-розвивальних занять у школі: Наук. вид. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А.В. Т еорія і практика розвивального підручника: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

ЧепелєваН.В. Технології читання. - К.: Главник, 2004. - 96 с.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Андрій. “СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ”. Психологія і суспільство, no. 1(31), June 2017, pp. 151-7, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/347.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 460

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.