ЕКСПЕРТНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Галина Гірняк

Ключові слова:

навчально-книжковий комплекс, науково-методологічна експертиза, модульно-розвивальний підручник, параметри, показники якості, критерії оцінювання, процедура, експертно-ліцензійна група, коефіцієнт розвитковості

Анотація

У статті презентовано оргтехнологічну модель комплексної психолого-дидактичної експертизи інноваційних підручників для системи вищої освіти, розкрито специфіку параметрично-критеріального поля оцінювання навчальної книжки, а також висвітлено емпіричні результати досвідної апробації обстоюваної експертної системи.

Біографія автора

  • Галина Гірняк
    науковий співробітник науково-дослідної частини Національного економічного університету, заступник редактора методологічного альманаху “Вітакультурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович. -Тернопіль, 2007. - 289 с.

Жосан O.E. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури : [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] / О. Е. Жосан. - Кіровоград : Вид-во КОІППО ім. Василя Сухомлинського, 2009. -122 с.

Миронова М.В. Психология и социология чтения : [учеб. пособие для студ. 3 курса специальности 021500 “Издательское дело и редактирование”] / Миронова М. В. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 67 с.

Николюк О.В. Удосконалення нормативно-правової бази створення сучасної навчальної літератури / О. В. Николюк // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. -Кіровоград, 2009. - С. 20-25.

Фурман А.В. Психодидактична експертиза мо-дульно-розвивальних підручників : [монографія] / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк. - Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2009. - 312 с.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с.

Чепелєва Н.В. Технології читання / Наталія Василівна Чепелєва. - К. : Главник, 2004. - 96 с.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Галина. “ЕКСПЕРТНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ”. Психологія і суспільство, no. 2(48), Aug. 2017, pp. 124-37, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/606.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 209

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.