НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

методологічна і методична роботи, системно-діяльнісний підхід, психологічне проектування, система навчальних задач, експериментальне дослідження

Анотація

На основі раніше розроблених та обґрунтованих теоретичних концептів задачного підходу, а саме його психолого-проективногоаспекту [див. 7—10], нами здійснена спроба методологічної побудуви такої схеми експериментального дослідження, що поєднує переваги теорії і практики її реального втілення.

Біографія автора

  • Тетяна Надвинична, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    старший науковий співробітник НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: Курс лекцій / О. І. Бондарчук. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В. Г. Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюллетень / Відпов. за випуск Ю. В. Москаль. - Випуск 3. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 48 с.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюллетень / Відпов. за випуск Ю. В. Москаль. - Випуск 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 64 с.

Комиссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи : [монографія] / Вадим Олексійович Коміссаров; за ред. А. В. Фурмана. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 144 с.

Костін Я. А. Система підготовки вчителів-дослідників до впровадження модульно-розвивального навчання : [наук. вид.] / Ян Анатолійович Костін ; за ред. А. В. Фурмана. -Тернопіль : Інститут ЕСО, 2005. - 62 с.

Надвнннчна Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2008. -№3. - С. 30 - 45.

Надвнннчна Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв’язування навчальних задач / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 76 - 87.

Надвнннчна Т. Теоретико-методологічне обґрунтування задачного підходу у психології / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2008. - № 1. - С. 63-87.

Надвнннчна Т. Л. Навчальна задача як необхідний елемент інноваційної освіти: проблеми класифікації та етапів їх розв’язування / Тетяна Лонгінівна Надвинична // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”, 22-23 квітня 2005 р. - Житомир, 2005. - С. 33 - 36.

Ребуха Л. Соціально-психологічна експертиза ефективності фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. - 2007. - №2. - С. 25 - 36.

Ревасевнч І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. -2007. - №1. - С. 109 - 127.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 29-76.

Щедровнцкнй Г. П. Избранные труды / Геогрий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щед-ровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровнцкнй Г. П. Философия. Наука. Методология / Геогрий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Щедровнцькнй Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедро-вицький // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 30 - 50.

Завантаження

Як цитувати

Надвинична, Тетяна. “НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ”. Психологія і суспільство, no. 1(35), Aug. 2017, pp. 164-72, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/394.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1005

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.