РОЗВИТОК НАУКОВИХ ШКІЛ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична Академія народного господарства, м. Тернопіль

Ключові слова:

наукова школа, наукове співтовариство, фундаментальні знання, проблема суспільствотворення, теорія, дослідницька програма, наукова ідея, гіпотеза, науковий лідер (фундатор)

Анотація

Здійснюється аналіз становлення і розвитку наукових шкіл як проблеми суспільствотворення.

Біографія автора

  • Тетяна Надвинична, Академія народного господарства, м. Тернопіль
    науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, викладач кафедри соціальної роботи Академії народного господарства, м. Тернопіль.

Посилання

Де Боно Э. Рождение новой идеи / О нешаблонном мышлении. Пер. с англ. / Под ред. Тихомирова О.К. - М.: Прогресс, 1976. - 210 с.

Елисеев Э.Н., Сачков В.В., Белов Н.В. Потоки идей и закономерности развития естествознания. - Л.: Наука, 1982. - 300 с.

Зербіно Д.Д. Наукова школа: Лідер і учні. - Львів: Євросвіт, 2001. - 208 с.

Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко: Под общ. ред. A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с.

Ланге К.А. Организация управления научными исследованиями. - Л., 1971. - 248 с.

Наука сегодня / Ежегодный справочник лектора. - Вып. 16. - М.: Знание, 1988. - 320 с.

Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высшая школа, 1989. - 339 с.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология. - М.: ИЦ Академия, 2001. - 496 с.

Пирогов С.В. Управление наукой: Социально-экономический аспект. - М.: Мысль, 1983. - 189 с.

Родный Н.И. Очерки истории и теории развития науки. - М., 1969. - 422 с.

Семенов Н.Н. Наука и общество. -М.: Наука, 1973. - 487 с.

Українська радянська енциклопедія. -Т.7. - Вид. 2-е. - К.: УРЕ, 1982. - 422 с.

Устенко О. Наукові школи як фундамент вищої освіти // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 11-19.

Філософський словник / За ред. B.І. Шинкарука. - 2-е вид. - К.: УРН, 1982. - 422 с.

Фурман А.В. Як розпізнати наукову школу // Науковий світ. - 2003. - №5. - C.14-16.

Храмов Ю.А. Научные школы в физике. - К, 1987. - 399 с.

Положення про наукові школи Тернопільської академії народного господарства / Підг. проф.Фурманом А.В. - Тернопіль: ТАНГ, 2003. - 12 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 435

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.