СОЦІАЛЬНИЙ ФОРМАТ РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

самоусвідомлення, символіка, лінгвістичні символи, природа Я, цілісність образу Я, інтроспекція, теорія соціального порівняння, робоча, складна Я-концепція

Анотація

Постановка суспільної проблеми полягає у пізнанні персоніфікації, з’ясуванні значення символів, формуванні складної Я-концепції як важливих елементів соціального самостановлення людини, завдяки яким вона стає внутрішньо ціліснісною у взаємодії зі світом, позитивно організованою у системному ставленні до довкілля, а також впорядковує своє життя та адекватно переборює складні перипетії буденності.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Тернопільська академія народного господарства
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної роботи ТАНГ, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 560 с.

Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. -СПб.: Питер, 2003. - 512 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2000. - С. 245-2б9.

Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс.

- 10-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 544 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 857

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.