ЦІЛОЖИТТЄВА ТЕОРІЯ ГІПНОЗУ ЄВГЕНА ГЛИВИ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

Євген Глива, жити для України, онтологічна віра, психотерапія, гіпноз, гіпнотерапія

Анотація

У статті подано життєпис, охарактеризована наукова і громадська діяльність психолога, психотерапевта і гіпнотерапевта Євгена Гливи. Розкрито внутрішню драму особистих хвилювань філогенетичної депривації українського етносу, опору соціально-психологічним шкідливостям, індивідуального переживання власної смерті. Висвітлено основні наукові набутки цього достойного провідника українства у теорії і практиці психотерапевтичного використання гіпнозу, гіпнотерапії, гіпносуґестії, аутогіпнозу, гіпноаналізу, психологічного аналізу творчості Г.С. Сковороди.

 

The article presents a biography, scholarly and social activities of a psychologist, psychotherapist and hypnotherapist Eugene Hlywa. It contains a description of personal experiences of states of phylogenetic deprivation of Ukrainian ethnicity, resistance to socio-psychological harm, individual experiences of imminent death threat. It examines the fundamental scientific achievements in the theory and practice of psychotherapy using hypnosis, hypnotherapy, hypnosuggestion, self-hypnosis, hypno-analysis and psychological analysis of H. Skovoroda’s works.

 

 

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, реабілітаційний психолог Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 535

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.