Автентичність українознавства в науковій творчості Петра Кононенка

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.078

Анотація

Стаття розкриває основні віхи 90-літнього життєвого шляху і наукової творчості Петра Петровича Кононенка – доктора філологічних наук, професора, визначного українознавця, літературознавця, письменника і драматурга, ініціатора створення Українського національного ліцею, засновника і директора Національного науково-дослідного інституту українознавства. Часто згадуване село Марківці Бобровицького району на Чернігівщині, в якому 31 травня 1931 року народився ювіляр, – це і колиска, і перші згуки, і перші слова української мови, і перше пізнання України в рідних людях, – усе вперше й усе рідне. Віхами життя є закінчення середньої школи в рідному селі, філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, здобуття наукових ступенів кандидата, доктора філологічних наук, учених звань доцента і професора, робота завідувачем кафедри історії української літератури, деканом філологічного факультету, заснування філософсько-наукової інституції з українознавства. Творчу місію і доробок Петра Кононенка дослідники його творчості М. Величко і М. Славинський визначають так: поет, прозаїк, драматург, літературознавець і літературний критик, твори якого перекладено англійською, болгарською, іспанською, німецькою, польською, хорватською, грузинською, татарською та іншими мовами. Автор майже 1000 наукових публікацій та 50 монографій, серед яких: “В пошуках суті”, “Село в українській літературі”, “Українська література: проблеми розвитку”, підручник для вищих навчальних закладів “Українознавство”, “Свою Україну любіть…”, “Михайло Грушевський”, “Феномен української мови”, “Український етнос: ґенеза і перспективи”, “Національна ідея, нація, націоналізм”, “Україна у нас одна” (кн. І, ІІ, ІІІ) – у співавторстві з Тарасом Кононенком , “Українська земля і люди в світовій цивілізації і культурі” (кн. І, ІІ), “Українці в світовій цивілізації і культурі. Історичний феномен Степана Бандери”. У доробку визнаного майстра слова – трагедія “Марія на Голгофі”, вибране “Голоси в пустелі”, збірка поезій “Сонячний Фенікс”. Напередодні 90-ліття П.Кононенка побачив світ його широкоформатний чотиритомник спогадів та роздумів “Сто літ – сто доріг… Україна та українознавство: зародження – розстріли – воскресіння”. У зверненні до читачів автор-достойник називає свою працю роздумом про Україну та науку українознавства в інтелектуально-душевному, досвідно-психічному сприйманні, а відтак інтерпретації, прогностичності та плановості грядущого. Подане особистісне сприйняття ним України, світового українства, українознавства, доля України як шлях кожного, її роль та місія в інтелектуально-логічній і душевно-емоційній феноменальності, взаємозалежність історичного і психологічного ракурсів, філософсько-ідеологічний та психокультурний ракурси оцінки й прогнозу екзистенції та можливостей громадянського поступу. Серед реальних персонажів чотиритомника у статті розкрито психологію “мешканців вигоди і кар’єри, пристосуванців”, котрих усе більшало в трагічних обставинах чужоземної колонізації України, початок у січні 1972 року в Києві та інших містах України масових арештів КДБ УРСР української інтелігенції, серед яких поети, митці, студенти. Висвітлено виникнення задуму і заснування талановитим дослідником Інституту українознавства, прикладом для якого стали: а) створений Омеляном Пріцаком для збереження і розвитку української культурної спадщини “Інститут українознавства” при Гарвардському університеті, б) “Шкільна рада” в США і Канаді, котра керує школами українознавства, в) розроблення Концепції Центру українознавства, заснованого 1988 року при філологічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Наведено хронологію перетворення Інституту українознавства як наукової установи на Науково-дослідний інститут українознавства у сфері управління Міністерства освіти і науки та передачу для його розміщення будівлі по вулиці Ісаакяна, 18 у Києві. Проаналізовано причини протидії інституційному розвитку українознавства в сучасній Україні, яка до сьогодні зберігає радянську систему організації науки комуністичного штибу, щодалі посилювану її комуністичними й посткомуністичними функціонерами. Викладено міркування Петра Кононенка про те, що феноменом синтезу українознавства має бути людинознавство, а генератором пізнання – Інститут Людини. Висновки розглядають надбання майбутнього, до яких належить причинна зумовленість українознавчої автентичності на кожному з етапів сприятливого історичного розвитку Української нації, що детермінована функціонуванням державності в здійсненні нею як захисної функції, так і світоглядної, суспільствотворчої.

Посилання

Trach Roman (2021). Spohady.[TratchRoman. Memoirs.] Kyiv: Univ. Vyd-vo "Pulsary".164 s.[In Ukrainian].

Kononenko P.P. (1996). "Svoiu Ukrainu liubit..."[Kononenko P.P. "Love your Ukraine ..."]

khudozh. oform. B. Prokopenko. Kyiv: Tvim inter, 1996. 224 s. [In Ukrainian].

Velychko, Mykola, SlavynskyiMykola(2021). Uyohoimeni - slavaUkrainy.[Velichko, Mykola, Slavynsky Mykola. In his name - the glory of Ukraine]. Dyvosvit. S. 1-7 [In Ukrainian].

Kalakura Yaroslav (2021). Fundator novitnoho ukrainoznavstva[Kalakura Yaroslav. Founder of modern Ukrainian studies.]. Dyvosvit. S. 8 - 11.[In Ukrainian].

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(74).2020.199397

Kononenko P.P. (2017). Soniachnyi Feniks: Zarodzhennia - Samospalennia - Voskresinnia: Poezii [Kononenko P.P. Solar Phoenix: Birth - Self-immolation - Resurrection: Poetry.]. Kyiv: Ukrainskyi pysmennyk. 192 s. [In Ukrainian].

Kononenko P.P. (2021). Sto lit - sto dorih… Ukraina ta ukrainoznavstvo: zarodzhennia, rozstrily - voskresinnia. TomI.[ Kononenko P.P. One hundred years - one hundred roads… Ukraine and Ukrainian studies: birth, executions - resurrection. Volume I.]. Kyiv-Kharkiv: Maidan. 752 s. [In Ukrainian].

Hlazova O. (2014). Pidruchnyk z ukrainskoi movy. 6 klas.[Glazova O. (2014) Textbook on the Ukrainian language. 6th grade.]https://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1485-ukrajinska-mova-6-klas-glazova-2014 [In Ukrainian]..

Kononenko P.P. (2021). Sto lit - sto dorih… Ukraina ta ukrainoznavstvo: zarodzhennia, rozstrily - voskresinnia. Tom II[Kononenko P.P. One hundred years - one hundred roads… Ukraine and Ukrainian studies: birth, executions - resurrection. Volume II.]. Kyiv-Kharkiv: Maidan. 752 s. [In Ukrainian].

Kononenko P.P. (2021). Sto lit - sto dorih… Ukraina ta ukrainoznavstvo: zarodzhennia, rozstrily - voskresinnia. Tom III. [Kononenko P.P. One hundred years - one hundred roads… Ukraine and Ukrainian studies: birth, executions - resurrection. Volume III.]. Kyiv-Kharkiv: Maidan. 732 s. [In Ukrainian].

Kononenko P.P. (2021). Sto lit - sto dorih… Ukraina ta ukrainoznavstvo: zarodzhennia, rozstrily - voskresinnia. Tom IV.[Kononenko P.P. One hundred years - one hundred roads… Ukraine and Ukrainian studies: birth, executions - resurrection. Volume IV.]. Kyiv-Kharkiv: Maidan. 630 s. [In Ukrainian].

Pasemko I.P. Kononenko Petro Petrovych. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna versiia [veb-sait]. [Pasemko I.P. Kononenko Peter Petrovich. Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic version [website] / hol. redkol.: I.M. Dziuba, A.I. Zhukovskyi, M.H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2006.https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4962 [In Ukrainian].

Ukrainoznavstvo: pokazhchyk potribnishoi do samoosvity literatury (1920)./ Zlozhyv S.Iefremov.[Ukrainoznavstvo: pokazhchyk literatury dlya samoosviti / S. Yefremov.] Kyiv: [Vseukr. Kooperat. Vydavn. Soiuz.]. 64 s. [In Ukrainian].

Sytnyk K.M. (2008). Pershyi prezydent Ukrainskoi akademii nauk. Z nahody 145-richchia vid dnia narodzhennia akademika V.I.Vernadskoho.[Sitnik K.M. The first president of the Ukrainian Academy of Sciences. On the occasion of the 145th anniversary of the birth of Academician V.I. Vernadsky.] Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. S. 44-54. [In Ukrainian].

Furman, A.V. (2014). Svitliy pam'yati patriota ukrainstva Mykoly Drobnochoda [ ]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 150-152 [In Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Болтівець, Сергій. “Автентичність українознавства в науковій творчості Петра Кононенка”. Психологія і суспільство, no. 2, Nov. 2021, pp. 78-96, https://doi.org/10.35774/pis2021.02.078.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>