ТРИ СИЛИ ДЛЯ ЛЮДИНИ: ВІД "ВЕЛИКОГО ІНКВІЗИТОРА" ДО КАНОНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ

Автор(и)

  • Віктор Москалець

Ключові слова:

Володимир Роменець, канонічна психологія, корінні мотиви буття, смисл життя, розум, чудо, таємниця, авторитет, гуманістичній авторитарні релігії

Анотація

Чимало феноменів у навколишньому світі і в душі людини навіть найскептичніше налаштовані вчені змушені визнати якщо не чудом, то принаймні таємничими в тому сенсі, що їх неможливо пояснити науково. Ці феномени, на тлі стану співвідношення гуманізму й авторитаризму в сучасному світі (в релігії, філософії, науці, ідеології, політиці, праві) дозволяють зробити такі висновки: по-перше, факти чудесного, таємничого відвернення глобальних техногенних та природних катастроф свідчать, що якісь Вищі сили захищають людство від загибелі, переймаються ним; по-друге, інша група таємничих феноменів показує те, що релігія називає душею людини, не гине разом зі смертю її тіла; по-третє, глобальну техногенну екологічну катастрофу, яка загрожує омніцидом ще можна відвернути, поклавши в основу спрямованих на це зусиль утвердження в душах і взаєминах людей високих духовно-моральних цінностей, освячених від імені Бога гуманістичними релігіям; по-четверте, збагнувши й автентично прийнявши все це, особистість і суспільство здобувають високий смисл життя: земне життя людини є лише частиною буття того загадкового феномена, який називають душею; отож людина має жити в поцей-бічному світі так, як вона хотіла б жити у потойбічному - це канон, аналітично виведений на основі положень канонічної психології за В.А. Роменцем.

Біографія автора

  • Віктор Москалець
    доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, м. Івано-Франківськ

Посилання

Вебер М. Избранные произведения / М.Вебер. -М.: Прогресс, 1990.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. - Т. XIV / Ф.М.Достоевский. - Л.: “Наука”, 1976. - 511 с.

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов / Ф.Ницше, З.Фрейд, А.Камю, Ж.П.Сартр / Сост. и общ. ред. А.А.Яковлева. - М.: Политиздат, 1989. -

С. 222-319.

Материалисты древней Греции. Собр. текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура / Пер. С.И. Со-

болевского. - М.: “Мысль”, 1955.

Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики // Психологія і суспільство. - 2011. - №1. - С.73-85.

Москалець В.П., Олійник А.В.Релігійна віра як антисуїцидальний чинник // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №2. - С.71-80.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з Дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В. Вчинкова організація канонічної психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. -

С. 25-56.

Роменець В.А. Постання канонічної психології // Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1996. - С. 606-621.

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов / Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Камю, Ж.П. Сартр / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. - М.: Политиздат, 1989. - С. 143-222.

Завантаження

Як цитувати

Москалець, Віктор. “ТРИ СИЛИ ДЛЯ ЛЮДИНИ: ВІД ‘ВЕЛИКОГО ІНКВІЗИТОРА’ ДО КАНОНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ВОЛОДИМИРА РОМЕНЦЯ”. Психологія і суспільство, no. 2(48), Aug. 2017, pp. 6-14, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/591.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 372

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.