ТВОРЧІСТЬ ІГОРЯ БИЧКА У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА АНТРОПОКУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Євген Андрос

Ключові слова:

свобода, відповідальність, екзистенція, гуманізм, антропокультурність, історія філософії, культура мислення, особистісний та цивілізацшнийвибори, націєтворення, громадянська позиція, громадянське суспільство

Анотація

І.В. Бичко - доктор філософських наук, професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - є знаковою постаттю становлення та фундування післясталінської - справжньої, критично та гуманістично зорієнтованої - української філософії другої половини XX - початку ХХІ століття. У своїй викладацькій роботі та в цілій низці ґрунтовних філософських праць ним здійснений вагомий внесок в осмислення глибин людського буття та його визначальних характеристик - свободи вибору, відповідальності, екзистенційного напруження, гуманістичних інтенцій, рефлексивної позиції особистості, її самовизначення у світі. Ним також пророблена значна робота як в осягненні загальної, так і української історико-філософської традиції. Особлива значущість І.В. Бичка полягає у плеканні високої культури філософського мислення сьогодення. Відтак як своєю філософською творчістю, так і власною викладацькою діяльністю, а також у виступах на конференціях, завжди тонко відрефлексованих і змістовно заглиблених, Ігор Валентинович зробив надзвичайний внесок не лише у ствердження високочолого філософування, а й у перебіг надзвичайно вагомих для української інтелігенції, доленосних антропо- та соціокультурних процесів в Україні за останні п’ятдесят років.

Біографія автора

  • Євген Андрос
    кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник, в.о. завідувача відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, м. Київ

Завантаження

Як цитувати

Андрос, Євген. “ТВОРЧІСТЬ ІГОРЯ БИЧКА У ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА АНТРОПОКУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ”. Психологія і суспільство, no. 4(46), Aug. 2017, pp. 6-10, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/541.

Схожі статті

1-10 з 579

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.