ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОГІГІЄНИ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України, м. Київ.

Анотація

Вперше поставлена і комплексно розв’язана проблема змісту і сутності педагогічної психогігієни навчально-виховно-світнього процесу загальноосвітньої школи на засадах цілісного підходу до вивчення психічного здоров’я учня та здійснення педагогічного впливу на підставі прогностичної моделі індивідуальної норми його психодуховних станів. Це наочно підтверджують наші головні наукові праці [див. 1—20].

Біографія автора

  • Сергій Болтівець, Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України, м. Київ.
    кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту психології імені Григорія Костюка АПН України, м. Київ

Посилання

Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. - 302 с.

Болтівець С.І., Уралова Л.Т. Діагностика і корекція порушеної поведінки дітей та підлітків: Метод. рекомендації. - Суми: КМІУВ, 1992. - 36 с. (Доробок автора - 50%).

Болтівець С.І. Психологічна служба в школі: Дидактогенії і рекреація душі учня // Початкова школа. -1991. - № 10. - С. 21-27.

Болтівець С.І. Диагностика эффективности восстановления психического здоровья школьников // Диагностические методики как основа индивидуального подхода к развитию и воспитанию личности. - Суми: КМІУВ, 1991. - С. 189-201.

Болтівець С.І. Взаємозумовленість предмета і принципів психологічної служби // Практична психологія і розвій таланту. - Суми: КМІУВ, 1992. - С. 5-8.

Болтівець С.І. Психічна саморегуляція у контексті культури особистості // Виховання основ духовної культури. - Суми, КМІУВ, 1992. - С. 82-87.

Болтівець С.І. Передмова. Розділ І. Психолог і вчитель: взаємодоповнювальність рольових функцій // Практична психологія. - Випуск І. Методи вивчення особистості. - Суми: КМІУВ, 1992. - С. 3-8.

Болтівець С.І. Екзаменаційний стрес: психологія подолання // Українська мова і література в школі. - 1993. - № 4. - С. 48-52.

Болтівець С.І. Психогігієнічний сенс соціальної адаптації // Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. - Суми: Мрія, 1994. - С. 77-93.

Болтівець С.І. Психологія диктанту // Дивослово. - 1994. - № 9. - С. 16-22.

Болтівець С.І. Культурно-етнічний розвиток особистості як чинник її духовного здоров’я // Відродження. - 1994. - № 10-11. - С. 4-6.

Болтівець С.І. Іван Сікорський про нервово-психічну гігієну // Жива вода: Щомісячник для українського шкільництва. - К., 1995. - № 2. - С. 5; № 3. - С. 4.

Болтівець С.І. Українська виховна норма і її механізми // Трибуна. - 1997. - № 9-10. - С. 26-28.

Болтівець С.І. Людинознавча методологія української педагогічної думки // Лекції з педагогіки. - К.: Міносвіти України, КМІУВ ім. Б.Грінченка, 1997. - С. 325.

Болтівець С.І. Індивідуальні та мікрогрупові моделі поведінки переселенців з 30-кілометрової зони відчуження / / Українська родина. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 1998. - С. 917-929.

Болтівець С.І. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С. 5-6.

Болтівець С.І. Психогігієнічний зміст викладання мови та літератури // Дивослово. - 1999. - № 4. - С. 4245.

Болтівець С.І. Психогігієнічні основи заохочувально-спонукальних механізмів освітньої процесуальності // Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання: Зб. наук. праць: Педагогічні науки. - К.: Фенікс, 2000. - С. 3-9.

Болтівець С.І. Суперечності педологічної практики 20-30-х років ХХ століття і розвиток психогігієни // Практична психологія та соціальна робота. -2000. - № 3(22). - С. 32-33.

Болтівець С.І. Суперечності педологічної практики 20-30-х років ХХ століття і розвиток психогігієни // Практична психологія та соціальна робота. -2000. - № 5(24). - С. 41-42.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>