Аксіологічний зміст емоційного інтелекту як запорука конгруентного життєздійснення особистості

Автор(и)

  • Євген Карпенко кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів. ORCID: 0000-0002-4046-0410 ResearcherID: E-7915-2016 http://orcid.org/0000-0002-4046-0410

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.01.067

Ключові слова:

особистість, емоційний інтелект, організмічне чуття, емоційна компетентність, ідентичність, конфлікт, життєздійснення

Анотація

У статті розкрито аксіологічний потенціал емоційного інтелекту у процесі життєздійснення особистості. Концептуальною основою окреслених теоретичних міркувань слугують позитивна психотерапія Н. Пезешкіана, а також логіка постнекласичної раціональності. Згідно з нею мозок конструює емоції, які мають соціокультурну і цільову детермінацію і покликані економити “бюджет тіла”. Розуміння та інтерпретація емоцій забезпечується такими компонентами емоційного інтелекту, як організмічне чуття та емоційна компетентність. Перше, маючи аксіологічний зміст, відповідає за розуміння інтра- та екстрапсихічної реальності, сконструйованої особою як психосоматичним індивідом. Друга характеризується соціокультурним змістом і передбачає втілення інтрапсихічної реальності у життєздатні проекти та інтерпретацію значущих сигналів, що надходять іззовні. Загалом доведено, що позитивна психотерапія Н. Пезешкіана створює сприятливе поле для дослідження значення емоцій та емоційного інтелекту в процесі життєздійснення завдяки виокремленню актуального, внутрішнього і базового конфліктів і відповідних їм рівнів ідентичності. З’ясовано, що на актуальному рівні найбільш сприятливою стратегією керування емоціями і спрямування їх у конструктивне русло є вироблення вміння дистанціюватися від них. Однак аксіологічний зміст емоційного інтелекту найбільш чітко актуалізується на рівні базового конфлікту (базової ідентичності), згідно з яким наявність тих чи інших відчуттів, почуттів, емоцій та афектів може свідчити про дезадаптивність старих концепцій у нових соціокультурних реаліях, а також сигналізувати про потребу їх зміни і про здолання пов’язаних із цим ризиків. Це уможливлюється завдяки налагодженому контакту із собою і через помірне входження в емоційний “потік”, що допомагає відокремити інтроекти від справжнього Я й у підсумку обрати конгруентний шлях життєздійснення. Індикатором правильності вибору тут слугуватиме відсутність в особистості внутрішнього конфлікту, що виявляється у почутті безвиході та психосоматичних порушеннях.

Посилання

Андреева И. Об истории развития понятия “эмоциональный интеллект”. Вопросы психологии. 2008. № 5. С. 83–95.

Барретт Л. Як народжуються емоції: Таємне життя мозку. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с.

Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків : Віват, 2018. 512 с.

Карикаш В. Пять вершин на жизненном пути: психотерапия посредством трансформации экзистенциальной идентичности. Позитум Украина. 2008. №2. С. 18–20.

Карпенко Є. Методи сучасної психотерапії : навч. посібн. Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. 120 с.

Климчик В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. 290 с.

Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харків: Гуманитарный Центр, 2011. 332 с.

Люсин Д. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 3–22.

Носенко Е. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство. 2004. № 4. С. 95–109.

Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. Москва: Медицина, 1996. 464 с.

Титаренко Т. Особистісні практики конструювання життя. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2013. Вип. 4. С. 226–238.

Четверик-Бурчак А. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Дніпропетровськ, 2015. 187 с.

Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень. Психологія особистості. 2011. № 1(2). С. 282?288.

Шпак М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07. Київ, 2018. 560 с.

Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. New York : Basic Books, 2011. 528 p.

Karpenko E. Emotional intelligence as a key for successful personal life fulfillment. Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : Conference proceedings, Kaunas, February 22th, 2019. Kaunas, 2019. P. 21?23.

Peseschkian H., Remmers A. Positive psychotherapie. Munich: Reinhardt, 2013. 190 s.

Завантаження

Як цитувати

Карпенко, Євген. “Аксіологічний зміст емоційного інтелекту як запорука конгруентного життєздійснення особистості”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2019, pp. 67-73, https://doi.org/10.35774/pis2019.01.067.

Схожі статті

1-10 з 196

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.