Методологічне обґрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії

Автор(и)

  • Андрій Гірняк
  • Галина Гірняк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.177

Анотація

Стаття присвячена проблемі психологічного узмістовлення якості вищої освіти та ефективності розвивальної взаємодії її учасників в умовах сучасного інформаційного суспільства. Інноваційна модульно-розвивальна взаємодія розглядається як складний предмет соціально-психологічного й освітянсько-педагогічного пошукування, що вимагає здійснення окремого наукового дослідження і презентується одночасно у декількох ракурсах психологічного пізнання: а) філософсько-аналітичному (від концепту до категорії); б) методологічному (від пояснювальних підходів до авторської моделі); в) теоретико-психологічному (від спроєктованої моделі до цілісної знаннєвої системи); г) інструментально-психологічному (від освітніх сценаріїв і модульних навчально-книжкових комплексів до психологічних способів і прийомів її реалізації). Для емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії нами на чітко узмістовлених і системно відрефлексованих засадах обґрунтовано низку психологічних змінних (нововведень), одним із вимірів диференціації котрих стали типи розвиткового обміну (інформаційно-знаннєвий обмін, нормативно-діловий взаємообмін, ціннісно-смисловий самообмін, духовно-сенсовий надобмін), а іншим – інноваційно-психологічні умови фундаментального експериментування, зокрема й групи умов створення інноваційно-психологічного клімату у ЗВО (організаційно-психологічні, розвивально-психологічні, програмово-методичні (зокрема й психомистецькі) та експертно-психологічні). На основі методологічного визначення цих двох критеріально обґрунтованих і логічно диференційованих векторів створена таблиця-матриця, внутрішнім змістовим наповненням котрої є система взаємоспричинених 16 психологічних змінних складноструктурованого психолого-педагогічного експерименту. Кожна із зазначених змінних характеризується емпіричною конкретністю психологічного змісту, а сукупно вони утворюють цілісне функціональне поле експериментальної діяльності щодо практичної перевірки ефективності ініційованих змін і системи пропонованих нововведень.

Посилання

Ball H. O. (2007). Oriientyry suchasnoho humanizmu (v suspilnii, osvitnii, psykholohichnii sferakh) [Landmarks of modern humanism (in social, educational, psychological spheres)]. Kyiv - Rivne: Vydavets Oleh Zen [in Ukrainian].

Bryhadyr M. B. (2002). Psykholohichne proektuvannia modulno-rozvyvalnykh zaniat u zahalnoosvitnii shkoli [Psychological design of modular developmental classes in secondary school] : Extended abstract of candidate's thesis. Odesa [in Ukrainian].

Buherko Ya. (2002). Dynamika riznovydiv refleksii u modulno-rozvyvalnomu navchalnomu tsykli [Dynamics of types of reflection in the modular-developmental educational cycle]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 142-159 [in Ukrainian].

Hirniak A. N., Hirniak H. S. (2019). Dialohichna vzaiemodiia uchasnykiv osvitnoho protsesu, yak peredumova ta harantiia yoho efektyvnosti [Dialogic interaction of participants in the educational process as a prerequisite and guarantee of its effectiveness]. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU: Proceedings of the Conference. (рр. 105-117). Olsztyn : Wydziaі Prawa i Administracji UWM w Olsztynie [in Рolshcha].

Hirniak A. N., Hirniak H. S. (2020). Psykholohichne proiektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv yak orhtekhnolohichnykh zasobiv modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii [Psychological design of educational and book complexes as organizational and technological means of modular and developmental interaction]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1 (79), 90-103 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.090

Hirniak A. N. (2018). Detalizatsiia psykholoho-pedahohichnoho zmistu etapiv modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii [Detailing of psychological and pedagogical content of stages of modular-developmental interaction]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 146-153 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.146

Hirniak A. N. (2017). Poniattievo-katehoriine pole i naukovi pidkhody do rozuminnia vzaiemodii u psykholohii [Conceptual and categorical field and scientific approaches to understanding interaction in psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 112-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.112

Hirniak A. N. (2018), Pryntsypy psykholohichnoho proektuvannia i psykhomystetskoho vtilennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii u navchanni [Principles of psychological design and psycho-artistic embodiment of modular-developmental interaction in learning]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriia "Psykholohiia" - Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. Psychology Series, 58, 25-38 [in Ukrainian].

Hirniak A. N. (2017). Psykhodydaktychni instrumenty nalahodzhennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii v osvitnomu protsesi VNZ [Psychodidactic tools for establishing modular and developmental interaction in the educational process of higher education]. Jan Zimny (Eds.), Societas familia-parantela - Societas familia-parantela. (рр. 344-371). Lublinie : "Eikon Plus" [in Рolshcha].

Hirniak A. N. (2019). Psykholohichna diahnostyka mizhosobystisnoi vzaiemodii zasobamy sotsiometrychnoho opytuvannia [Psychological diagnosis of interpersonal interaction by means of sociometric survey]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 138-147 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.138

Hirniak A. N. (2018). Psykholohichnyi analiz i systematyka styliv osvitnoi vzaiemodii [Psychological analysis and systematics of styles of educational interaction]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 118-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.118

Hirniak A. N. (2020). Psykholohichni determinanty modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii uchasnykiv innovatsiinoho navchannia [Psychological determinants of modular-developmental interaction of participants in innovative learning]. Visnyk KhNPU im. H. S. Skovorody. Seriia "Psykholohiia" - Bulletin of KhNPU named after GS Frying pans. Psychology Serie, 62, 37-50 [in Ukrainian].

Hirniak A. N. (2021). Psykholohichni zasady modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu ZVO [Psychological bases of modular-developmental interaction of participants of educational process of ZVO]. Extended abstract of Doctor's thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Hirniak A. N. (2020). Psykholohichni osoblyvosti osvitnoi vzaiemodii osib z riznymy subiektnymy kharakterystykamy [Psychological features of educational interaction of persons with different subjective characteristics]. Psykholohichnyi chasopys - Psychological Journal, 3 (35), 6, 45-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.3.4

Hirniak A. N. (2018). Psykholohichni pryiomy formuvannia atraktsii yak sposoby nalahodzhennia osvitnoi vzaiemodii [Psychological methods of formation of attractions as ways of establishing educational interaction]. Aktualni problemy psykholohii - Current problems of psychology, I, 50. 50-57 [in Ukrainian].

Hirniak A. N. (2020). Rivni mizhsubiektnoi osvitnoi vzaiemodii ta yikh psykholohichnyi analiz [Levels of intersubjective educational interaction and their psychological analysis]. Psykholohichnyi chasopys - Psychological Journal, 8, 6. 109-118. Retrieved from https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1041/642 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8.9

Hirniak A. N. (2017). Riznovydy mizhsubiektnoi vzaiemodii ta yikh psykholohichnyi analiz [Varieties of intersubjective interaction and their psychological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 82-86 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.082

Hirniak A. N. (2008). Systema psykholoho-pedahohichnoi ekspertyzy efektyvnosti modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [The system of psychological and pedagogical examination of the effectiveness of modular development textbooks]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 151-157 [in Ukrainian].

Hirniak A. (2020). Psykholohiia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii : monohrafiia [Psychology of modular-developmental interaction]. Ternopil : VPTs "Universytetska dumka" [in Ukrainian].

Hirniak H., Hirniak A. (2014). Pryntsypy psykholohichnoho proektuvannia zmistu i struktury navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Principles of psychological design of the content and structure of educational and book complexes for university students]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 91-106 [in Ukrainian].

Humeniuk O. Ye. (2007). Innovatsiino-psykholohichnyi klimat yak obiekt teoretyko-metodolohichnoho analizu [Innovative psychological climate as an object of theoretical and methodological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 86-108 [in Ukrainian].

Humeniuk O. Ye. (1998). Modulno-rozvyvalne navchannia: sotsialno-psykholohichnyi aspekt [Modular and developmental learning: socio-psychological aspect]. A. V. Furmana(Ed.). Kyiv : Shkoliar [in Ukrainian].

Humeniuk O. Ye. (2007). Psykholohiia innovatsiinoi osvity: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Psychology of innovative education: theoretical and methodological aspect]. Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk O. Ye. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovative-psychological climate of a secondary school]. Yalta-Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Zhosan O. E. (2009). Systema pidhotovky vchyteliv do aprobatsii shkilnoi navchalnoi literatury [The system of teacher training for approbation of school textbooks]. Stan i perspektyvy aprobatsii shkilnoi navchalnoi literatury - Status and prospects of approbation of school educational literature: Proceedings of the Conference. (рр. 303-314). Kirovohrad : KОІППІО im. V. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Komissarov V. O. (2004). Formuvannia sotsialno-kulturnoho prostoru serednoho navchalno-vykhovnoho zakladu [Formation of the socio-cultural space of the secondary educational institution]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kostin Ya. A. (2005). Systema pidhotovky vchyteliv-doslidnykiv do vprovadzhennia modulno-rozvyvalnoho navchannia [The system of training teachers-researchers for the implementation of modular developmental learning]. Ternopil : Instytut ESO [in Ukrainian].

Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanities cognition. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor AV Furman]. (2019). Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Nadvynychna T. L. (2009). Psykholohichne proektuvannia vchytelem systemy navchalnykh zadach [Psychological design by the teacher of the system of educational tasks]. Extended abstract of candidate's thesis. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Rebukha L. Z. (2006). Psykholohichna ekspertyza innovatsiinoi diialnosti pedahohichnoho kolektyvu shkoly [Psychological examination of innovative activity of the teaching staff of the school]. Extended abstract of candidate's thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Revasevych I. (2003). Obhruntuvannia psykholohichnoi kontseptsii osobystisnoi adaptovanosti za modulno-rozvyvalnoi orhskhemy [Substantiation of the psychological concept of personal adaptability in the modular developmental organizational scheme]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 96-109 [in Ukrainian].

Furman A. V., Hirniak A. N. (2018). Psychological technology of the interaction between teacher and students under the conditions of innovative module-developmental teaching. Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. H. Skovorody" - Humanitarian Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Frying pans", 37, I, 123-135 [in Ukrainian].

Furman A. V., Hirniak A. N. (2018). Mizhosobystisni stosunky sotsialnoho pratsivnyka z kliientom i bariery dialohichnoi vzaiemodii. [Interpersonal relations of the social worker with the client and barriers of dialogic interaction]. Rozvyvalnyi potentsial suchasnoi sotsialnoi roboty: metodolohiia ta tekhnolohii - Developmental potential of modern social work: methodology and technologies: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 222-226). Kyiv [in Ukrainian].

Furman A. V., Hirniak A. N. (2018). Psykholohichne uzmistovlennia vzaiemoobminu u konteksti sotsialnoi vzaiemodii [Psychological adjustment of mutual exchange in the context of social interaction.]. Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid - Ukraine in the context of reforming the legal system: current realities and international experience : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 333-336). Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman A. V., Hirniak A. N. (2020). Psykhorozvyvalna vzaiemodiia v osvitnomu protsesi ta yii kontseptualni zasady [Psycho-developmental interaction in the educational process and its conceptual principles]. Psykholohichnyi chasopys - Psychological Journal, 6, 6. 9-18. Retrieved from https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/990/610 [in Ukrainian].

Furman A. V., Hirniak H. S., Hirniak A. N. (2012). Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Psychodidactics of designing educational and book complexes for university students]. Ternopil : VPTs "Ekonomichna dumka TNEU" [in Ukrainian].

Furman A. V., Kozlova T. V. (2009). Proektuvannia i vykorystannia modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv u konteksti psykhomystetskykh tekhnolohii navchannia [Design and use of modular development textbooks in the context of psycho-artistic learning technologies]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 201-204 [in Ukrainian].

Furman A. V. (2019). Metodolohichna refleksiia henezysu poniattia pro zmistovyi modul. Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodological reflection on the genesis of the concept of semantic module. Vitacultural methodology: anthology. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor AV Furman]. Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Furman A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv : Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman A. V. (2008). Porivniannia pryntsypiv i parametriv naukovoho proektuvannia tradytsiinoi ta innovatsiinoi systemy osvity [Comparison of principles and parameters of scientific design of traditional and innovative education system]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 137-163 [in Ukrainian].

Furman A. V. (2002). Teoriia osvitnoi diialnosti yak metasystema [Theory of educational activity as a metasystem]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 20-58 [in Ukrainian].

Furman A. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular-developmental organization of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman O. Ye., Hirniak A. N. (2020). Psychological Competence of Educator as a Prerequisiteof Effective Developmental Interaction with Students. Problemy suchasnoi psykholohii - Problems of modern psychology, 50, 236-266 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.236-266

Furman O. Ye., Hirniak A. N. (2020). Rozvyvalna vzaiemodiia v osvitnomu zakladi yak sfera psykholohichnoho orhvplyvu [Developmental interaction in an educational institution as a sphere of psychological organizational influence]. Aktualni problemy psykholohii - Current problems of psychology, I, 55, 66-71 [in Ukrainian].

Furman O. Ye., Hirniak A. N. (2020). Sutnisni vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii vykladacha i studentiv v osvitnomu protsesi [Essential definitions of modular-developmental interaction of teacher and students in the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman O. Ye. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Psychological parameters of the innovative psychological climate of a secondary school] Extended abstract of Doctor's thesis. Odesa [in Ukrainian].

Shandruk S. K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholohiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 35-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035

Ahmad C. N. C., Shaharim S. A., Abdullah M. F. N. L. (2017). Teacher-student interactions, learning commitment, learning environment and their relationship with student learning comfort. Journal of Turkish Science Education, 14, 1. 57-72 [in Turkey].

Mainhard T. (2015). Liking a tough teacher: Interpersonal characteristics of teaching and student's achievement goals. School Psychology International, 36 (6). 559-574 [in USA].

https://doi.org/10.1177/0143034315608235

Pennings H. J. M., Brekelmans M., Sadler P., Claessens L. C. A., van der Want A.C., & van Tartwijk J. (2018). Interpersonal adaptation in teacher-student interactions. Learning and Instruction, 55. 41-57 [in England].

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.005

Завантаження

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Гірняк, Андрій, and Галина Гірняк. “Методологічне обґрунтування психологічних змінних емпіричного дослідження ефективності модульно-розвивальної взаємодії”. Психологія і суспільство, no. 2, Nov. 2021, pp. 177-91, https://doi.org/10.35774/pis2021.02.177.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>