ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ ЯК МЕТОДОЛОГ ПСИХОСОФІЙНОГО ДУХУ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

талант, В.А. Роменець, учинкове мислення, теорія вчинку, історія психології, Велика Логіка Вчинку, Г.В.Ф. Гегель, теорія діалектики, метод учинкової діалектики, принцип кватерності, вчинковий архетип, психософія вчинку, психологічний канон

Анотація

У статті висвітлюється різнобічний талант видатного українського психолога-мислителя B.A. Роменця, котрий, опонуючи масовому повсякденню, реалізувався як фундатор нової філософсько-психологічної системи загальнолюдської культурної значущості. Його історична постать вражає не лише титанічною працьовитістю, колосальною ерудицією і вагомими творчими здобутками, але й досконалістю діалектичного вчинкового мислення, що у взаємодоповненні дали змогу створити “вселенський теоретичний світ” виняткової повноти й метасистемної досконалості. Обґрунтовується теза, що “В.А. Роменець - це Гегель у психології”, у зв’язку з чим наводяться логіко-змістові та суто процедурні паралелі між їх енциклопедичними ученнями. Зокрема, стверджується, що обох мислителів об’єднують не лише методологічні настановлення і засновки миследіяльності, а й діалектичний метод, що здійснюється у творчості українського достойника за вчинковим принципом. У підсумку доведено, що саме завдяки методу вчинкової діалектики академіку Ро-менцю вдалося виявити вчинковий архетип, створити психософію вчинку та новий синтетичний напрям розвитку соціогуманітарного знання - канонічну психологію. Стверджується, що пропонований спецвипуск журналу є спільним проектом відомих українських і російських науковців, що уможливлює поскладове розгортання вчинку (його ситуаційне, мотиваційне, дійове і післядійове визначення) у лоні руху-поступу самотвориль-ної думки як єдності принципів, форм, методів і засобів учинкового методологування. Так уреальнюється вчинковий канон, а метод учинкової діалектики примножує потенціал людського духу та збагачує культуру.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. anatoliy furman@yahoo. com

Посилання

Аверинцев С. Софія-Логос. Словник. - 3-є вид. -K.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2007. - 650 с.

Балл Г., Нікуленко О. Практикування вчинку в теоретичному дорібку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 124-129.

Бичко А., Бичко В. Феномен української інтелігенції // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 8-64.

Біблія або книги святого письма Старого й Нового заповіту / Пер. проф. Івана Огієнка. - Українське біблійне товариство, 2002. - 1376 с.

Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В.А. Роменця: ідея культури та ідеї в культурі // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 92-105.

Ждан А. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 39-50.

Мусатов С. Сторінки пам’яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 179-180.

М’ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 64-91.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: Підручник: у 2 т. - K.: Алерта, 2011. - Т.1. - 496 с.

Роменець В. Вчинкова організація канонічної психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 25-56.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимиром Роменцем) // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 170-176.

Соколова О. До визначення поняття “вчинок” і до розв’язання проблеми “внутрішнє - зовнішнє” у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьева // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 130-142.

Татенко В.О, Титаренко Т.М. Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : життя як вчинок і подія / / Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - K.: Либідь, 1998. - С. 7-37.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Тернопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Об’єкт-миследіяльнісна сфера віта культурної методології: постановка проблеми // Віта-культурний млин: методологічний альманах. - 2010. -Модуль 12. - С. 4-8.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2010. -№2. - С. 7-24.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. - М.: АСТ; Харьков: Фомо, 2003. - 620 с.

Бреусенко А.А. Развитие поступкового принципа в “Истории психологии” В.А. Роменца // “Ars vetus -Ars nova”: В.А. Роменець. - K.: Гнозис, 2001. - С. 64-79.

Выготский Л.С. Психология. - М.: Изд-во Э^МО-Пресс, 2002. - 1008 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. -М.: Дело, 2004. - 208 с.

Румянцева Т.Г. Гегель (Hegel) Георг Вильгельм

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1008

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.