СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ФОРМАТІ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Антоніна Ждан

Ключові слова:

В.А. Роменець, культура, історія психології, психологічна думка, історико-психологічний процес, еволюція психологічних знань, методологія історії психології, вчинок, періодизація історії психології, вчинків принцип, вчинковийпідхід

Анотація

У статті дається висока оцінка творчості Володимира Анрійовича Роменця, котрий володів рідкісним даром поєднувати точність і глибину інтерпретації історично-психологічних фактів із прекрасною літературною формою викладу матеріалу. Передусім мовиться про вагомий внесок українського психолога-мислителя в методологію і теорію історії психології, щонайперше в історичне розширення її перемета, хр онологічних р амок історико -психологічних пошукувань, у тому числі й у розуміння генезису та ранніх форм розвитку психологічної думки, котра наявна у творах мистецтв а, релігії та інших пр одуктах культур -ного досвіду людства. У результаті ним створена нова теорія історико-психологічного процесу, що інтелектуально животочить у лоні історії культури, а також здійснена безпрецедентно евристична спроба розповсюдити поняття про вчинок на сферу історії психології, де вчинок реально виконує функцію одиниці аналізу досліджуваного процесу. Так постає багатопанорамна періодизація історії психології, що не має світових аналогів. Причому вчинок тут набуває статуту як найважливішої категорії у системі психологічних понять, так і використовується вченим як інструмент аналізу найвагоміших людських проблем (скажімо, діалектики життя і смерті) і водночас як принцип логічного поєднання всіх компонентів фундаментального історико-психологічного дослідження.

Біографія автора

  • Антоніна Ждан
    октор психологічних наук, член-кореспондент Російської академії освіти, професор факультету психології і заслужений професор Державного університету імені Михайла Ломоносова, м. Москва (РФ)

Посилання

Кольцова В.А. (ред.) Психологическая мысль России: век Просвещения. - СПб.: Алетейя, 2001. - 376 с.

Кольцова В.А., Медведев А.М. Об изучении истории психологии в системе культуры // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, №5. - С. 3-11.

Кольцова В.А. Теоретико-методологические основы истории психологии. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004. - 416 с.

Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. - К.: Здоровье, 1989. - 191 с.

Роменец В.А. История психологии Древнего мира и средних веков: Учебное пособие. - К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменец В.А. История психологии эпохи Возрождения: Учебное пособие. - К.: Вища школа, 1988. - 408 с.

Роменец В.А. О научной, педагогической и общественной деятельности С.Л. Рубинштейна на Украине / Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки. Воспоминания. Материалы. - М.: Наука, 1989. - С. 103-113.

Роменец В.А. Предмет и принципы историкопсихологического исследования. - К., 1989. - 42 с.

Роменец В.А.Психологические идеи восточной патристики на Украине (ХІІІ-ХУ вв.) // Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С. 65-71.

Смит Р. История гуманитарных наук: Пер. с англ. - М.: Издательский дом “ГУ - ВШЭ”, 2007. - 392 с.

Смит Р. История психологии: учебн. пособие для студ. высш. учеб. завед. - М.: Издательский центр “Академия”, 2008. - 416 с.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 1008

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.