МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СУСПІЛЬНОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

  • Анатолій А. Фурман

Ключові слова:

морально-етичні цінності, ціннісно-орієнтаційна (аксіологічна) сфера, суспільні досягнення, диспозиції, морально-етична культура, інтенційно-ціннісно-смисловий зміст

Анотація

У статті подані основні науково-емпіричні погляди на формування й функціонування морально-етичних цінностей особистості в сучасному суспільстві та їхній вплив на розвиток соціумної психокультури в цілому. Проаналізовані основні тенденції становлення загальнолюдських цінностей (аксіоґенез), окреслена полімотивована структурно-динамічна трансформація соціальних установок (диспозицій, атитюдів) у системі стійких морально-етичних домагань особистості. Методологічною основою досліджуваної проблематики є детермінація формування аксіологічної сфери людини у співзалежності з морально-етичною культурою суспільства.

Біографія автора

  • Анатолій А. Фурман
    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Національного політехнічного університету, м. Одеса

Посилання

Безменова И.К. Аттитюды и их взаимосвязь с поведением : [реф. обзор] / И.К. Безменова, О.А. Гулевич. -М.: РПО, 1999. - 144 с.

Бубнова С. С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / С.С. Бубнова // Психологический журнал. - 1999. - Т.20, №5 - С. 38-44.

Войцеховский К. Развитие личности и ценности / К. Войцеховский // Моральные ценности и личность [под. ред. А.И. Титаренко, Б.О. Николаичева]. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С. 147-154.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості : [монографія] / Зіновія Степанівна Карпенко. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. - 219 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Кларин М.В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания / М.В. Кларин // Педагогика. - 1997. - №1. - С. 34-39.

Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / Д.А. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. - Сер. 14. Психология. - 1997. - №1. - С. 20-27.

Петрий П.В. Духовные ценности / П.В. Петрий. -М.: Академия, 1998. - 114 с.

Фурман А.А. Категоріальний апарат аксіосфери як проблема теоретичної психології / А.А. Фурман // Вітакультурний млин: Методологічний альманах. -2007. - Модуль 6. - С. 43-46.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності : [наукове видання] / А.В. Фурман. - Тернопіль: Економічна думка,2002. - 132 с.

Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности / Н.З. Чав-чавадзе. - Тбилиси, 1984. - 171 с.

Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности / В.А. Ядов // Социальная психология в трудах отечественных психологов. - СПб.: Питер., 2000. - С. 76-93.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 298

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.