РОЗВИТОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Лазарук Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

цінності, смисли, ціннісно-смислова сфера особи, аксіогенез, модульно-розвивальне навчання, модуль цінностей, моносуб’єкт, полісуб’єкт, метасуб’єкт, абсолютний суб’єкт, ідентифікація, рефлексія, емпатія, медитація

Анотація

Теоретично окреслені шляхи, механізми та умови розвитку ціннісно-смислової сфери людини відповідно до стадій аксіо-генезу за інноваційної освітньої мета-технології; виявлені нормативні віхи онтогенетичного становлення аксіо-психіки; проаналізовані психологічні засоби ціннісно-смислового збагачення особистості у взаємозв’язку з еталонами культурного розвитку та періодами функціонування цілісного модульно-розвивального оргпроцесу.

Біографія автора

  • Андрій Лазарук, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
    аспірант Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Бех І.Д. Від волі до особистості. - К.: Україна-Віта, 1995. - 202 с.

Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 124-129.

Бойко В.Ю. Типология ценностных позиций и состояние кризисного сознания // Ценности социальных групп и кризис общества: Сб. науч. труд. - М.: ИфАи, 1991. - С. 59-73.

Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ за різних систем навчання // Психологія і суспільство. - 2002. - № 1. - С. 83-97.

Бубнова С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. - 1999. - Т.20, №5. - С. 38-44.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. -С. 33-76.

Діденко В.Ф. Філософія: проблеми; категорії; теорії. - К.: Педагогіка, 1996. - 190 с.

Ермоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - 488 с.

Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 119 с.

Иванько Л. И. Ценностно-нормативные механизмы регуляции // Культурная деятельность: опыт социологического исследования. - М.: Наука, 1981. - С. 50-151.

Ігнатенко П.Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблем // Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 118-123.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - K.: TOB “Міжнар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Кирилова H.A. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников // Вопросы психологии. - 1999. - №4. - С. 29-37.

K проблеме формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности: Сб. науч. трудов. Вып.1. / Под ред. B.С. Мухиной. - М.: Наука, 1979. - 101 с.

Пономаренко B.A. Психология духовности. - М.: ИИП «Изд-во Магистр», 1998. - 164 с.

Проблема ценности в философии. - М. - Л.: Наука, 1966. - 260 с.

Развитие нравственных убеждений школьников / Под ред. М.И. Боришевского. - K.: Рад. шк., 1986. - 181 с.

Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. - М.: Изд. МГУ, 1981. - 184 с.

Сагатовський М.І. Цінності і роль їх у житті суспільства і людини // Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. -K.: Вища шк., 1995. - С. 424-435.

Слободчиков B. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.:”Школа - Пресс”, 1995. - 384 с.

Тугаринов В.П. Избр. филос. труды. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 343 с.

Тюрина B.A., Научитель Е.Д. Ценностные ориентации: Учеб. пособие. - K.: OOO «Междунар. фин. агентство», 1998. - 30 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман A. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Чудновский B.9. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего» // Психологический журнал. - 1995. - Т.16, №2. - С. 15-25.

Ядов B.A. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии: Сб. науч. труд. - М.: Наука, 1975. - C. 89-105.

Завантаження

Як цитувати

Лазарук, Андрій. “РОЗВИТОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 170-86, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/86.

Схожі статті

1-10 з 433

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.