Життєві ритми духовної буттєвости у засновках канонічної психології

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. y.buherko@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-9138-5350 ResearcherID: G-6144-2017 http://orcid.org/0000-0002-9138-5350

Ключові слова:

психодуховний потенціал, духовні цінності, принцип учинковості, циклічно-вчинковий підхід

Анотація

У статті здійснено методологічну рефлексію концепту духовності, що онтофеноменально організовується як формовияв людини в екзистенційному акті життя, висвітлено взаємопроникнення ноуменальних і феноменальних формоузмістовлень духовності, їх зв’язок з трансцендентними та екзистенційними вимірами буттєвости. Духовні феномени аналізуються як конкретні прояви екзистенційної субстанційності реального життя людей, котрі спонукають особу (інтуїтивно і раціонально) відчувати суперечність і сумнівність (скінченність) свого існування, розставляти власні ціннісні акценти, ухвалювати екзистенційні рішення, сприймати повсякдення як особисту відповідальність. Розглянуто духовність як постійно відновлюваний процес взаємовпливу людини і світу, котрий здійснюється у їх безпосередній єдності трансцендентного (метафізичного, непізнанного) та іманентного (природного, пізнаного). Осередком духовного життя людини, котрий здатний інтегрувати і концентрувати у собі потенціал самотворення та бути джерелом саморуху є духовний потенціал особистості, що репрезентує вроджену здатність людини до саморозвитку та самовизначення у просторі мотиваційно-ціннісних відношень і є актом-подією трансцендування. Актуалізація цього ресурсу – джерело оприявлення духовних свідчень людини. Його розгортання, з одного боку, виводить особу за межі індивідуального, підносить до трансперсональних переживань, з іншого – через саморефлексію спрямовує у сферні засвіти власного внутрішнього світу. З позицій циклічно-вчинкового підходу окреслено атрибутивні риси-якості, групи внутрішніх умов та домінуючі форми самоорганізації психодуховного потенціалу особистості. Аргументується, що виділені компоненти духовного потенціалу особистості (ментально-досвідні, когнітивно-смислові, потребо-мотиваційні, конативно-вольові, духовно-рефлексивні) утворюють субстанційну дійсність духовного світу людини. На прикладі аналізу когнітивно-смислових компонентів, а саме спонтанності, інтуїтивності, рефлексивності, творчої активності, виявлено цикл розгортання духовного потенціалу людини як спіраль вчинкової дії, що почергово унаявнює передситуаційний, ситуаційний, мотиваційний, діяльний та післядіяльний компоненти надматеріального вчинення.

Посилання

Boltivets, S. (2016). Psykhika, vyvirena vchynkom [Psyche verified by action]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 98-104 [in Ukrainian].

Buherko, Ya. (2017). Buttievist dukhovnosti v optytsi metodolohichnoho analizu [The essentiality of spirituality in the lens of methodological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 62-72 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.062

Buherko, Ya. (2018). Katehoriinyi analiz refleksii yak yavyshcha, protsesu, stanu, vlastyvosti [Categorical analysis of reflection as a phenomenon, process, state, property]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 93-105 [in Ukrainian].

Buherko, Ya. (2018). Potentsial yak psykhodukhovna danist osobystosti [Potential as a psycho-spiritual given of an individual]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 68-82 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.068

Buherko, Ya. (2019). Refleksiia - zasadnycha umova samobuttia liudyny yak nosiia dukhovnosti [Reflection is a fundamental condition of a person's self-existence as a bearer of spirituality]. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V.Furmana [Methodology and psychology of humanitarian knowledge. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V.&Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V.Furmana [Vital culture methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Haidehher, M. (2023). Lyst pro humanizm [A letter about humanism]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 51-74 [in Ukrainian].

Humanistychna psykholohiia: Antolohiia: u 3 t. (2005). [Humanistic psychology: Anthology]. T. 2. Psykholohiia i dukhovnist [Psychology and spirituality] Kyiv: Pulsary [in Ukrainian].

Zaika, Ye. (2014). Refleksyvnist osobystosti yak predmet psykholohichnoho piznannia [Reflexivity of the individual as a subject of psychological knowledge]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 90-97 [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. (2001). Hermenevtyka psykholohichnoi praktyky [Hermeneutics of psychological practice]. Kyiv: RUTA [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. (2000). Tsinnisni vymiry indyvidualnoi svidomosti. [Value dimensions of individual consciousness]. Metodolohichni i teoretychni problemy psykholohii - Methodological and theoretical problems of psychology. Ivano-Frankivsk: Plai [in Ukrainian].

Kyrylenko, T. (2016). Volodymyr Romenets pro zmist perezhyvan u protsesi samopiznannia osobystosti [Volodymyr Romenets on the content of experiences in the process of self-discovery of the individual]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 84-89 [in Ukrainian].

Klymyshyn, O. I. (2010). Psykholohiia dukhovnosti osobystosti: khrystyiansko-oriientovanyi pidkhid [Psychology of the spirituality of the individual: a Christian-oriented approach].. Ivano-Frankivsk: Hostynets [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. (2013). Do pytannia ekzystentsiinoi antropolohii. [To the question of existential anthropology] Visnyk Lvivskoho universytetu - Visnyk Lvivskoho universytetu. Vypusk 3, 14-21 [in Ukrainian].

Krymskyi, B.S. (2002). Zaklyky dukhovnosti ХХІ stolittia: (Z tsyklu shchorichnykh pamiatnykh lektsii imeni A.Olenskoi-Petryshyn [Calls of spirituality of the 21st century]. Kyiv.: KM Akademiia [in Ukrainian].

Tatenko, V.O. (Eds). (2006). Liudyna. Subiekt. Vchynok : Filosofsko-psykholohichni studii [Man. Subject. Action: Philosophical and psychological studies]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A.V.&Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (Eds.). (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V.Furmana [Methodology and psychology of humanitarian knowledge. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Miasoid, P. (2016). Tvorchist V.A. Romentsia i problema liudyny u psykholohii [Creativity of V.A. Romanets and the human problem in psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 48 -72 [in Ukrainian].

Onyshchenko, V. D. (1998). Filosofiia dukha i dukhovnoho piznannia : Khrystyiansko-filosofska noolohiia. [Philosophy of spirit and spiritual knowledge: Christian-philosophical noology] Lviv : Lohos [in Ukrainian].

Osypov, A. O. (2008).Ontolohiia dukhovnosti : monohrafiia u 2-kh knyhakh. [Ontology of spirituality]. Mykolaiv : Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V., Romenets, V.A. (Eds). (2006). Osnovy psykholohii [Basics of psychology] Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A.V., Miasoid, P.A. (2012). Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology of action: Ways of creativity V.A. Romanets]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2007). Istoriia psykholohii: ХІХ - pochatok ХХ stolittia. [History of psychology: 19th - early 20th century]: navch. posibnyk. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (1989). Zhyttia i smert v naukovomu i relihiinomu tlumachenni [Life and death in scientific and religious interpretation]. Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2004). Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A., Manokha, I.P. (2017). Istoriia psykholohii ХХ stolittia [History of psychology of the 20th century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Savchyn, M. (2013). Dukhovna paradyhma psykholohii [Spiritual paradigm of psychology] Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Savchyn, M. (2001). Dukhovnyi potentsial liudyny [The spiritual potential of a person]. Ivano-Frankivsk : Vyd-vo «Plai» Prykarpatskoho universytetu [in Ukrainian].

Svit piznaie sebe cherez liudsku dushu (besida z akademikom Volodymyrom Romentsem) (2011) [The world knows itself through the human soul]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 170-176 [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (2014). Vdiachnyi Erodii [Thankful Erodiy]. Filosofiia osvity. Kyiv : Kyivskyi universytet im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].

Stavytska, S. O. (2011). Dukhovna samosvidomist osobystosti: stanovlennia i rozvytok v yunatskomu vitsi [Spiritual self-awareness of the individual: formation and development in youth]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Frankl, V. Dynamika ta tsinnosti [Dynamics and values]. Elektronnyi resurs. URL: http://www.management.com.ua/vision/vis002.html [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2019). Intentsiinist yak sutnisna oznaka smyslozhyttievoho buttia osobystosti [Intentionality as an essential feature of the meaningful existence of an individual]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 118-137 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.118

Furman, A. A. (2020). Metodolohiia psykholohichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Methodology of psychological cognition of the meaningful sphere of personality]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.005

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of meaningful personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A. V. (2019). Metateoretychna rekonstruktsiia predmetnoho polia kanonichnoi psykholohii [Metatheoretical reconstruction of the subject field of canonical psychology]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, 1, 5-21[in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Metodolohichna optyka yak instrument myslevchynennia [Methodological optics as a thinking tool]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2019). Metodolohichna skhema vidnovlennia predmetnoho polia kanonichnoi psykholohii [Methodological scheme of restoration of the subject field of canonical psychology]. Vitakulturnyi mlyn- Vitіcultural mill, modul 21, 4-27 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34 - 49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality].Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2007). Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-dydaktychnyi aspekt [Theory of educational problem situations: psychological and didactic aspect].Ternopil : Aston [in Ukrainian].

Furman, A. V., Furman, A. A. (2018). Vchynkove zhyttiezdiisnennia osobystosti: kontury metodolohamy kontseptyzatsiii [Actual realization of personality: contours of conceptualization by methodologists]. Vitakulturnyi mlyn- Vitіcultural mill, modul 20, 4-19 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholohiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 35 - 55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035

Shevchenko, N.F., Shevchuk, Z.M. (2014). Rozvytok dukhovnoho potentsialu suchasnoi molodi [Development of the spiritual potential of modern youth]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Yatsenko, T. (2017). Fenomen implitsytnoho poriadku v hlybynnomu piznanni psykhiky [The phenomenon of implicit order in deep psychic cognition]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 109-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.109

Yatsenko, T., Halushko, L., Yevtushenko, I., Manzhara, S. . (2020). Pralohichnist myslennia psykholoha v konteksti hlybynno-korektsiinoho piznannia [Pre-logical thinking of a psychologist in the context of in-depth and corrective cognition]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 54-69 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.04.054

Buherko J. Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality. Психологія і суспільство. 2016. № 3. С.46-52 [in English].

Dictionary of Analytical Psychology. By Carl G. Jung. London: Arc Paperbacks. 1987. 179 p. [in English].

Garcнa-Alandete, J. The Place of Religiosity and Spirituality in Frankl's Logotherapy: Distinguishing Salvific and Hygienic Objectives. J Relig Health (2023). https://doi.org/10.1007/s10943-023-01760-4 [in English].

https://doi.org/10.1007/s10943-023-01760-4

Jung C.G., Hull R.F.C. The Archetypes and the Collective Unconscious. 2nd Edition. London. Routledge. 2014. 560 р. https://doi.org/10.4324/9781315725642 [in English].

https://doi.org/10.4324/9781315725642

Mikhalevsky, Nina Virginia. The Concept of the Rational Being in Kant's" Groundwork of the Metaphysics of Morals". Georgetown University, 1981 [in English].

Plesner I. Promoting tolerance through religious education. Facilitating freedom of religion or belief: a deskbook. Brill Nijhoff, 2004. 791-812 p. https://doi.org/10.1163/9789047414100_043 [in English].

https://doi.org/10.1007/978-94-017-5616-7_36

Rob Anderson, Kenneth N.Cissna. The Martin Buber - Carl Rogers Dialogue. A New Transcript with Commentary. State University of New York Press, Albany. 1997 [in English].

Scheler Max. On the Eternal in Man. New York : Routledge. 2010. 498. [in English].

Frankl, V. E. On Logotherapy and Existential Analysis. American Journal of Psychoanalysis. 1958. № 18. Р.28-37 [in English].

https://doi.org/10.1007/BF01871876

Fromm E. The Escape from Freedom. Psychology Press 2010.7th Edition. 288 р. [in English].

Berdyaev N. Unground and Freedom. CrossCurrents . 1957. № 7.3. Р. 247-262 [in English].

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 221

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.