НАУКА І ПРАКТИКА У РОБОТІ ПСИХОЛОГА

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

психолог, наукова психологія, практична психологія, психологічна практика, практика психології, практика психолога, моделі психологічної практики

Анотація

Дослідження ґрунтується на аналізі наукових текстів, передовсім текстів теоретиків психологічної практики / практичної психології на пострадянському (українському і російському) просторі. Позиція автора обстоюється із залученням дотичних до теми дослідження публікацій, у тому числі власних. Останні -його психологічна наука і психологічна
практика, які діють “в одній особі”, зрештою - його звіт за багаторічну роботу у закладі освіти. Це його внесок у те святкування, про яке йшлося і ще йтиметься далі.

Дослідження спровоковане згаданою дискусією, проте за логікою це пряме продовження або, точніше, розгортання, спроектоване на тему “наука і практика у роботі психолога”, сутнісного змісту брошури [23]. Логіка та історія досліджень у царині психології розвитку стає ключем до розуміння відносин між психологічною наукою та психологічною практикою.

 

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Антонова О. Г., Домашевська О.П. Соціальна ситуація розвитку і особливості дітей, позбавлених батьківської опіки // Психологія. - Вип. 36. - К.: Радянська школа, 1991. - С. 50-54.

Виговська Л. П. Емпатійні стосунки дітей у різних умовах соціалізації // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. - С. 82-90.

Гуменюк О. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Звіт про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Психологічній службі системи освіти України 10 років : здобутки, проблеми і перспективи» // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 10. - С. 12-13.

Знайти себе: життєві історії випускників інтернатів. -К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. - 201 с.

Інтерв’ю з Д. Сітко, деканом факультету психології університету Центрального Анканзасу (США) // Психолог. -Липень 2002. - С. 94.

Киричук О. В., Лушин П. В. Особистісне змінювання в умовах психологічної допомоги // Педагогіка і психологія. -1996. - № 2. - С. 3-12.

Кісарчук З. Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - № 3. - С. 10-12.

Корчак Я. Як любити дітей. - К.: Знання України, 1991. - 32 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

Максименко С. Д. Основи генетичної психології. - К.: АПЦ Перспектива, 1998. - 220 с.

Максименко С. Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - К 9. - С. 2-6.

Максименко С. Рефлексія проблем розвитку в психології // Психологія і суспільство. - 2001. - К 3. - С. 4-22.

Малишева О. Лікувати сироту можна тільки поверненням у сім’ю // Освіта України. - 2000. - К 1-2. - С. 9.

Маркс К. Тези про Фейєрбаха // Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: В 46 т. - Пер. з 2-го рос. Вид. - К.: Держполітвидав УРСР, 1959. - Т. 3. - С. 1-4.

Методологія і методи практичної психології (Матеріали дискусії) // Практична психологія та соціальна робота. -

- К 2. - С. 54-57; К 3. - С. 29-34; К 4. - С. 61-64; К 6. - С. 58-62.

Мілютіна К. Методологічні основи практичної психології: Частина I. // Психолог. - Червень 2002. - С. 11-14.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. Навч. посіб. - 3-є вид. - К.: Вища школа, 2004. - 487 с.

М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 1998. - 182 с.

М’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство. - 2002. -К 2. - С. 26-47.

М’ясоїд П. А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології // Педагогіка і психологія. - 2003. - N° 3-4. - С. 41-51.

М’ясоїд П. А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку // Педагогіка і психологія. - 2001. - К 1. - С. 23-33.

М’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку // Психологія і суспільство. -

- К 3 - C. 17-78.

М’ясоїд П. А. Психологічні аспекти українсько -російської двомовності // Психологія. - 1992. - Вип. 39. - С. 58-64.

М’ясоїд П. А. Психолого-педагогічний консиліум у закладі для дітей, позбавлених батьківської опіки // Педагогіка і психологія. - 1997. - К 1. - С. 80-87.

Основи практичної психології. Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.

Панок В. Практична психологія як галузь професійної діяльності // Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. - К.: Либідь, 1999. -C. 18-57.

Панок В. Г., Цушко 1.1. Про основні завдання психологічної служби системи освіти України у 2003-2004 навчальному році // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - К 1. - С. 77-78.

Положення про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. -К 9. - С. 130-139.

Положення про психологічну службу в системі освіти України // Інформаційний збірник МО України. - К.: Педагогічна преса, 1993. - К 20. - С. 8-12.

Положення про психологічну службу системи освіти України // Інформаційний збірник МО України. - К.: Педагогічна преса, 2000. - К 6. - С. 4-13.

Роменець В. А. Історія психології XIX-го початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В. А., Маноха І.В. Історія психології XX століття / Вст. ст. В.О. Татенко, Т.М. Титаренко. - К.: Либідь,

- 992 с.

Сівак С. Історико-еволюційне порівняння моделей організації соціально-психологічної роботи // Психологія і суспільство. - 2002. - К 3-4. - С. 242-262.

Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки // Основи психології. Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - C. 9-45.

Татенко В. О. Психологія впливу: суб’єктна парадигма // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. - К.: Сталь, 2000. - Вип. 3. - C. 3-18.

Фурман А. В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - К 4. - С. 23-27.

Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. - 2001. - N° 2. - С. 5-11.

Фурман А. Постання освітології, або похід за горизонт відомого // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 5-9.

Шкуркіна В. М. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах інтернатного закладу // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 4. - С. 6062.

Шохін В. П., М'ясоїд ПА. Зважаючи на реалії життя (Особливості управління інтернатом для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків) // Рідна школа. - 1997. - № 11 - С. 72-74.

Шохін В. П., М'ясоїд ПА. Психолого-педагогічні аспекти управління школою-інтернатом для дітей-сиріт // Матеріали конф. “Управління сучасними навчально-виховними закладами в системі освіти”, 10-12 квітня 1996 р. -Запоріжжя, 1996. - С. 234-238.

Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої психіки суб’єкта // Практична психологія і соціальна робота. -

- № 7. - С. 10-15.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С. Теоретичні передумови психологічної практики // Проблеми вищої школи. Науково-методичний збірник. - К.: Вища школа, 1994. - Вип. 81. - С. 58-62.

Яценко Т. С., Кміт ЯМ., Драгун В.П. Проблеми розвитку практичної психології та психологічної практики // Педагогіка і психологія. - 1966. - № 4. - С. 10-19.

Абрамова Г. С. Практическая психология. - М.: Издательский центр “Академия”, 1997. - 366 с.

Адлер А. Беспризорные дети // Лишенные родительского попечительства. Хрестоматия / Ред.-сост. В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1991. - С. 134-142.

Айзенк Г. Дж. Сорок лет спустя: новый взгляд на проблему эффективности в психотерапии // Психологический журнал. - 1994. - Т. 15, № 5. - С. 3-19.

Айнсворз М. Обратим ли эффект депривации? // Лишенные родительского попечительства. Хрестоматия / Ред.-сост. В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1991. - С. 161-165.

Алиев Ш. Г. Осваивающая практика: становление, категории, реальность. - Харьков: Основа, 1998. - 256 с.

Алиев Ш. Г. Практика как освоение: Освоение как способ человеческого бытия. - Донецк: РИП «Лебедь», 1995. - 214 с.

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн. / Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1982. - Кн. 1. - 320 с.

Андреева А. Г. Социальная психология. - М.: Аспект-Пресс, 1988. - 376 с.

Арсеньев А. С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» // Вопросы философии. - 1993. - № 5. - С. 130-172.

Асмолов А. Г. XXI век: психология в век психологии // Вопросы психологии. - 1999. - № 1. - С. 3-12.

Асмолов А. Г. Практическая психология и проектирование вариативного образования в России: от парадигмы конфликта к парадигме толерантности // Вопросы психологии. - 2003. - № 4. - С. 3-12.

Бодалев А. А. Межличностное восприятие и понимание // Бодальов А.А. Личность и общение. Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - С. 85-265.

БожовичЕ.Д. Из опыта организации психолого-педа-гогического консилиума в школе // Вопросы психологии. -

- № 6. - С. 81-87.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Брунер Дж. Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский // Вопросы психолии. - 2001. - № 4. - С. 3-13.

Брушлинский А. В. Психология субъекта (страницы последней книги) // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 2. - С. 7-14.

Бурлачук Л. Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.: Питер, 1999. - 528 с.

Бурменская Г. В. Типологический анализ онтогенеза индивидуальных различий // Вопросы психологии. - 2002. -№ 2. - С. 5-13.

Бурменская Г. В. Типологический поход в возрастной

психологи развития // Вестник Моск. ун-та, Сер. 15. Психология. - 2000. - № 4. - С. 3-19.

Василюк Ф. Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 199 с.

Василюк Ф. Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. - 1996. - № 6. - С. 25^0.

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - № 1. - С. 15-32.

Вересов Н. Н. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. - 2000. - № 12. - С. 74-87.

Выговская Л. П. Эмпатические отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи // Психологический журнал. - 1996. - Т.17. № 4. - С. 55-63.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - С. 291-436.

Выготский Л. С. Основы педологии (стенография курса лекций). - М.: Изд-во 2-го Моск. мед. ин-та, 1934. - 211 с.

Выготский Л. С. Социалистическая переделка человека // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18, № 4. - С. 142-148.

Галигузова Л. Н., Гуськова Т. В., Елагина М. Г., Рузская А.Г. Ребенок раннего ворзаста // Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г Рузской. - М.: Педагогика, 1990. - С 100-149.

Галигузова Л. Н., Мещерякова СЮ., Царегородцева Л М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С. 17-25.

Гальперин П. Я. Введение в психологию. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 149 с.

Гараи Л., Кечки М. Еще один кризис в психологии! Возможная причина шумного успеха идей Л.С. Выготского // Вопросы философии. - 1997. - № 4. - С. 86-97.

Грэхем Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе: Пер. с англ. -М.: Политиздат, 1991. - 480 с.

Гуткина Н. И. Несколько случаев из практики школьного психолога. - М.: Знание, 1991. - 74 с.

Детский дом: уроки прошлого / Сост. Г. Мыльникова. - М.: Московский рабочий, 1990. - 191 с.

Дубов И. Г., Петровский В.А. Перестройка личностных структур учашихся при персонализации личности педагога // Психология развивающейся личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Педагогика, 1987. - С. 173-191.

Дубровина И. В. Предмет и задачи школьной психологической служби // Вопросы психологии. - 1988. - № 5. - С. 47-54.

Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. - М.: Педагогика, 1991. - 232 с.

Залысина И А., Смирнова Е. О. Некоторые особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся вне семьи // Вопросы психологии. - 1985. - № 4. - С. 31-37.

Зарецкий В. К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения проблемы сиротства в России. - М.: Библиотека «Вопросов психологии», 2002. - 208 с.

Землянухина Т. М. Особенности общения и любознательности у воспитанников закрытых детских учреждений в раннем детстве // Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной. -М.: Просвещение, 1982. - С. 38-59.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. - 2003. - № 5. - С. 3-17.

Карпова С. Н. Специфика развития психического развития в онтогенезе (к истории вопроса) // Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1978. - С. 5192.

Кола У.В., Ряудик В.В. Психологическая служба в школе. - М.: Знание, 1986. - 80 с.

Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Е.В.Шорохова. - М.: Наука, 1969. - С. 118-152.

Коул М. Размышление над портретом А.Р. Лурия // Вопросы психологии. - 2002. - № 4. - С. 25-43.

Кроник А. А. Установки и эталоны межличностного восприятия // Социальная психология личности / Отв. ред.

М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова. - М.: Наука, 1979. - С. 184— 220.

Крэйн У. Теории развития. Секреты формирования личности. 5-е междунар. изд.: Пер. с англ. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. — 512 с.

Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции: 4-е изд. — М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1957. — 464 с.

Лангмейер И.,Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. — Прага: Авиценум, 1984. — 334 с.

Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М.: Знание, 1979. — 47 с.

Леонтьев А. Н. Вступительная статья. О творческом пути Л.С. Выготского // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. — М.: Педагогика, 1982. — Т. 1. — C. 9—41.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв: В 2-х т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 2. — С. 94—231.

Леонтьев А. Н. Заметки о книге П.Я. Гальперина “Введение в психологию” // Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — С. 259—262.

Леонтьев А. Н. Об историческом подходе к изучению психики человека // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв: В 2-х т. — М.: Педагогика, 1983. — Т. 1. — С. 96—141.

Леонтьев А. Н. Образ мира // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2 т. М: Педагогика, 1983. — Т.2. — С. 251—261.

Леонтьев А. Н. Развитие высших форм запоминания // Леонтьев А. Н. Избр. психол. произв.: В 2 т. — М: Педагогика, 1983. — Т.1. — С. 31—64.

Леонтьев А.Н. Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского (критическое исследование) // Вопросы психологии. — 1998. — № 1. — С. 108—124.

Лисина М.И. Влияние отношений с близкими взрослыми на развитие ребенка раннего возраста // Вопросы психологии. — 1961. — № 3. — С. 117—124.

Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. — М.: Педагогика, 1986. — 144 с.

Лисина М.И. Пути влияния семьи и детского учреждения на становление личности дошкольника // Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания. — М., 1979. — С.4—8.

Лурия А.Р. О естественнонаучных основах психологии / / Естественнонаучные основы психологии / Под ред. А. А. Смирнова, А.Р Лурия, В.Д. Небылицина. — М.: Педагогика, 1978.— С .7—23.

Максименко С.Д. Современное состояние генетических исследований в психологии // Практична психологія і соціальна робота. — 2000. — № 5. — С. 6—8; № 6. — С. 3—10; №7. — С. 2—7.

Малых С.Б. Статистические данные «Мониторинг развития психологической службы образования г.Москвы» // http: //www. humanities .edu.ru:8100 /db/ms g/50487

МамардашвилиМ.К Классический и неклассический идеалы рациональности: 2-е изд., испр. — М.: Лабиринт, 1994. — 90 с.

Мещерякова И.А., Мещеряков Б.Г. Проблемы со школьной психологией // http://fpo.ru/articles/mesh i a 1.html

Мещерякова С.Ю. Особенности аффективно-личностных связей с взрослыми у младенцев, воспитывающихся в семье и домах ребенка // Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной. — М.: Просвещение, 1982. — С. 19—36.

Мещерякова С.Ю., Авдеева Н.Н. Ребенок младенческого возраста // Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. — М.: Педагогика, 1990. — С 23—99.

Мухина В. С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интернатского типа // Вопросы психологии. — 1989. — № 1. — С. 32—39.

Мясоед ПА. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. — 2000. — № 5. — С. 122—125.

Мясоед ПА. Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития дошкольников // Вопросы психологии. — 1996. — № 2. — С. 130—136.

Мясоед ПА. Ненормативное психическое развитие в практике психологической службы школы // Практическая психология в школе: цели и средства. Тезисы Всероссийской конференции. — СПб.: ИМАТОН, 1996. — С. 85—86.

Мясоед ПА. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 55-64.

Мясоед П.А. Оценка интеллектуального развития младших школьников учителем // Вопросы психологии. -2001. - № 6. - С. 89-101.

Мясоед П.А. «Параллелограмм» А.Н. Леонтьева, «генетический закон» Л.С. Выготского и традиция научной школы // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 105-117.

Мясоед П.А. Представленность личности учителя в учащихся // Психология учителя. Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. - М., 1988. - С. 36-37.

Мясоед П.А. Проблема ненормативного психического развития // Вопросы психологии. - 1994. - № 6. - С. 49-57.

Мясоед П.А. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. - 1999. - № 5. - С. 90-100.

Мясоед П.А. Теория и практика в работе школьного психолога // Вопросы психологии. - 1993. - № 4. - С. 72-79.

Мясоед П.А. Школьный психолог. Как ему работать?// Учительская газета. - 1992. - № 22. - С. 8.

Организация работы психолога школы-интерната. Методические рекомендации / Под ред. С.И. Яковенко. - К., 1991. - 111 с.

Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Психологическое сопровождение замещающей профессиональной семьи // Вопросы психологии. - 2001. - № 4. - С. 39-52.

Пахальян В.Э. Работа психолога при подготовке и проведении психологического консилиума // Вопросы психологии. - 1990. - № 2. - С. 86-90.

Пашина А.Х., Рязанова Е.П. Особенности эмоциональной сферы воспитанников и сотрудников детского дома // Психологический журнал. - 1993. - Т.14, № 1. - С. 44-52.

Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. - 2002.

- Т. 23. № 3. - С. 113-121.

Петровский А. В. Вопросы истории и теории психологи. Избр. труды. - М.: Педагогика, 1984. - 320 с.

Петровский А.В., ЯрошевскийМГ. История и теория психологии: В 2-т. - Ростов н/Дону: “Феникс”, 1996. - Т.1. - 416 с.

Положение о психологической службе в системе народного образования // Вопросы психологии. - 1991. - № 1.- С. 182-185.

Положение о психологической службе в учреждениях интернатского типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Под ред. И.В. Дубровиной. - М. 1989. - 14 с.

Поляков Ю.Ф., СолоедК.В. Развитие инициативности у детей первого года жизни в условиях материнской депривации // Психологический журнал. - 2000. - Т.21, №4. - С. 9-17.

Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. - М.: Наука, 1983. - 205 с.

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. - № 6. - С. 46-57.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Исследование психического развития младших школьников, воспитывающихся в закрытом детском учреждении // Возрастные особенности психического развития детей / Под ред. И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной. - М.: Просвещение, 1982. - С. 94-111.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи (Детский дом: заботы и тревоги общества). - М.: Педагогика, 1990. - 160 с.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Особенности психического развития младших школьников, воспитывающихся вне семьи // Вопросы психологии. - 1982. - № 2. - С. 80-86.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Младший школьник // Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. - М.: Педагогика, 1990. - С 175-204.

Прихожан А.М., Толстых НН. Психолого-педагоги-ческие проблемы воспитания младших школьников в закрытом детском учреждении // Результаты психологических исследований в практику обучения и воспитания / Под ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Круглова. - М.: Изд-во АПН СССР, 1985. - С. 42-56.

Психологическая наука и педагогическая практика: НИИ психологии УССР. - К.: Радянська школа, 1983. - 236 с.

Психологическая служба в школе: Круглый стол // Вопросы психологии. - 1982. - № 3. - С. 62-93; № 4. - С. 75-103.

Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Педагогика, 1979. - 240 с.

Психологическая энциклопедия: Пер. с англ. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини и А. Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2003. - 1096 с.

Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской - М.: Педагогика, 1990. - 264 с.148.Психологическое изучение детей в школе-интернате / Под ред. Л.И. Божович. - М.: Изд-во АПН СССР, 1960. - 28 с.

Психология XXI века: пророчества и прогнозы // Вопросы психологи. - 2000. - № 1. - С. 3-35.

Психолого-педагогические рекомендации по воспитанию детей в детских домах и школах-интернатах: Дошкольный и младший школьный возраст. - М.: Изд-во АПН СССР, 1986. - 29 с.

Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Просвещение, 1991. - 303 с.

Радина Н.К. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях и в семье // Вопросы психологии. - 2000. - № 3. - С. 23-33.

Реферат УДК 159007 // РЖ 04 Биология. Сводный том Р.041. Психология. - 1994. - № 2. - 2П1022.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир.

- СПб.: Питер, 2003. - С. 44-280.

Рубцов В.В. Служба практической психологии образования: современное состояние и перспективы развития // Вопросы психологии. - 2003. - № 6. - С. 32-39.

Рубцов В.В., МалыхинПА., Федосова ЕЮ., Малых С.Б. Статистические данные «Анализ системы психологической поддержки образования г. Зеленограда» // http://www. humanities.edu.ru/db/msg/50491

Савченко Ю.В. Практическое применение педагогической антропологи: совместная деятельность учителя и школьного психолога // h1ttm//www/urao.edu/konf_pa/ll5.doc/

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. -1998. - № 6. - С. 3-17.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с.

Слуцкий В.М. Факторные структуры интеллектуальных показателей детей, воспитывающихся в детском доме, и семье // Вестн. Моск. ун-та. Сер.14. Психология. - 1991. - №1. - С. 34^1.

Слуцкий В.М. Социальная изоляция и психическое развитие старших дошкольников: анализ когнитивного, эмоционального и личностного развития // Психологический журнал. - 1996. - Т.17, № 1. - С. 86-96.

Смирнова Е.О. Дошкольник // Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г Рузской. - М.: Педагогика, 1990. - С. 150-174.

Соколова Е.Е. «Неклассическая» психология А.Н. Леонтьева // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 6. - С. 14—24.

Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика. -М.: Академия, 2002. - 368 с.

Степанова М.А. Психология в образовании: психо-лого-педагогическое взаимодействие // Вопросы психологии. - 2003. - № 4. - С. 76-83.

Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, история, эволюция. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Тайсон Ф, Тайсон РЛ. Психоаналитические теории развития: Пер. с англ. - Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 528 с.

Тарабрина Н.В., Калмыкова Е.С. Рецензия на книгу Е.Т. Соколовой «Психотерапия. Теория и практика» // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 5. - С. 122-127.

Татенко В.А. О тленном и нетленном в предмете психологии // http://politicon.iatp.org.ua/tm/tatenkopredpsych.htm

Татенко ВА. Субъект психической активности: поиск новой парадигмы // Психологический журнал. - 1995.

- Т.16, № 3. - С. 23-34.

Фрейд А. Введение в технику детского психоанализа: Пер. с англ. - М., 1991. - 91 с.

Фрейд А. Разлука с матерью // Лишенные родительского попечительства. Хрестоматия / Ред.сост. В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1991. - С. 142-143.

Фрейд З. Очерки истории психоанализа: Пер. с нем. // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2-х кн. -Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн. 1. - С. 15-70.

Фридман Л.М. О концепции школьной психологической службы // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - С. 97-106.

Фромм Э. Искусство любви. Исследование природы любви: Пер. с англ. - Минск: Полифакт, 1990. - 80 с.

Цукерман Г.А. Какая теория нужна школьной психологии // Вопросы психологии. - 1993. - № 1. - С. 114-115.

Шпиц РА. Поведение депривованных детей // Лишенные родительского попечительства. Хрестоматия / Ред.-сост. В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1991. - C. 166-167.

Эльконин Б. “Я - экстремист деятельностного подхода»! // Первое сентября.- 2001. - № 14. - С. 4.

Эльконин Д.Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д.Б. Избр. психол. труды. - М.: Педагогика, 1989. - С. 475-478.

Эткинд А.М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. - 1987. - № 6. - С. 20-30.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-18.

Ярошевский М.Г. История психологии. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский и марксизм в советской психологии. К социальной истории российской науки (Отклик А.В. Брушлинского и ответ автора) // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 5. - С. 84-99.

Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. - 2-е изд., перераб. - М.: Политиздат, 1974. - 447 с.

Bowlby J. Child care and the growth of love. - London: Penguin books, 1955. - 191 p.

Crain W. Theories of Development. Concepts and applications: 4d ed. - New Jersy: Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000. - 420 р.

Harlow H.F., Harlow M.K. Learning to love // Mussen PH., Conger J.J., Kagan J. Reading in child development and personality. - N.Y., Evanston, London: Harper & Row, Publishers, 1970. - P. 118-145.

Miller P.H. Theories of Developmental Psychology: 4d ed. - New York: Worth Publishers, 2002. - 518 p.

Rosenthal R., Jacobson L. Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development’,. New York: Holt, Rihenhart and Winston, 1968. (see: http:// www.psichi. org/pubs/articles/article 121. asp).

Yarrow L.J. Separation from parents during early childhood // Review of child development research. V.1. / Ed. M.L. Hoffman, L.W. Hoffman. — N.Y.: Russell sage foundation, 1964. - P. 89-136.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 675

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.