ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ: ВІД ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ ДО ТВОРЧОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

теоретична система В.А. Роменця -теорії вчинку, творчості, історії всесвітньої психології, історичної психології, психології людини як укоріненого в буття феномена, життєвого шляху людини, філософії минущого, людини як натхненної особистості

Анотація

Здійснюється метатеоретичний аналіз творчого шляху В.А. Роменця, простежується величний поступ його психологічної думки. Теоретична система вчинку вченого характеризується як взаємодоповнення низки теорій - творчості, історії всесвітньої психології, історичної психології, психології людини як феномена способу буття, життєвого шляху людини, а також як натхненної особистості, філософії минущого та канонічної психології. Аргументовано доводиться, що ця система створюється історико-логіко-психологічним чином, охоплює духовні надбання людства, відтворює і логічно завершує практику людського самопізнання. Виокремлюється роль автора у процесі психологічного пізнання, наголошується на моменті діалогічності та дії принципу доповнюваності у цьому процесі. Стверджується, що таке пізнання нескінчене, що життя того, хто ознаменовує його внесками непересічної вагомості, триває доти, доки творчість мислителя спонукає до діалогу і знаходить у ньому своє інобуття.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Роменець В.А. Аналіз творчого процесу / В.А. Роменець // Філософська думка. - 1972. - № 1. - С. 52-62.

Роменець В.А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології / В.А. Роменець // 3 історії філософської думки на Україні. - К.: Наукова думка, 1965. - С. 104-118.

Роменець В.А. Історичне становлення психологічних знань / В.А. Роменець // Основи психології: Підручник / 3а заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 94-110.

Роменець В.А. Історія психології: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вищ. шк., 1978. - 439 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник / В.А. Роменець. -К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: Навч. посібник / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології /

В.А. Роменець // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник / В.А. Роменець. - 3-є вид. -К.: Либідь, 2004. - 288 с. (Відредаговане видання 1971 р.).

Роменец В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой / В.А. Роменец. - 2-е изд. -К.: Либідь, 2003. - 232 с. (Відредаговане видання 1989 р.).

Завантаження

Як цитувати

М’ясоїд, Петро. “ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ: ВІД ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ ДО ТВОРЧОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 2(44), Aug. 2017, pp. 64-91, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/533.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.