ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ КНЯЖОЇ ДОБИ

Оксана Гуменюк

Анотація


В контексті аналізу писемних пам’яток княжої доби окреслено інтелектуальні орієнтири тогочасного суспільства, визначено їх носіїв; здійснено спробу довести наявність української національної ідеї у цей період та досліджено ії сутність, шляхи реалізації; аргументовано винятково значущий вплив церкви на форматування ідейних цінностей проукраїнського суспільства.


Ключові слова


українська національна ідея; князь; програма державотворення; православна віра; духовність; Київська Русь; Галицько-Волинська держава

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Франко І. Поза межами можливого / Націоналізм: Антологія. - 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2006. - С. 435- 446.

Масляк Л. Місія української нації й українська національна ідея // Українознавство. - 2003. - Ч. 2-3 (7-8). - С. 75-79.

Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблеми методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [за заг. ред. П.П. Кононенка]. - К.: Укр. агентство інформації та друку, 2008. - Т. XIX. - С. 7-24.

Лісовий В. Що таке національна (українська) ідея? / Націоналізм: Антологія. - 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2006. - 684 с.

Горский В. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ-начале XII вв. - К.: Наукова думка, 1988. - 396 с.

Сліпушко О. Києворуська держава: Суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (X-середина XIV століть) // Україна: антологія пам’яток державотворення, X-XX ст.: у десяти томах /редкол.:

І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (XXIII ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. -2009. - С. 60-106.

Повість врем’яних літ / Україна: антологія пам’яток державотворення, X-XX ст.: у десяти томах / редкол.: РМ. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.Р Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (X-XIII ст.) / упорядкув., передм. та прим. О.Сліпушко. - 2009. - С. 142-179.

Статут великого князя Ярослава / Україна: антологія пам’яток державотворення, X-XX ст.: у десяти томах / редкол.: РМ. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.Р Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (X-XIII ст.)/ упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - С. 106-107.

Павленко Ю. Цивілізаційна природа України та глобальні протиріччя сучасного світу /Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти / Нац. ун-т “Києво-Могилянська акад.”; Упор.: О. Вдовина, Ю. Завгородній. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. - С. 357-374.

Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у десяти томах /редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києво-руська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - С. 114— 134.

Київський літопис / Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у десяти томах / редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. -2009. - С. 329- 382.

Нестор. Житіє преподобного отця нашого Феодосія, ігумена печерського / Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у десяти томах / редкол.:

І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. -2009. - С. 198-241.

Володимир Мономах. Повчання / Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у десяти томах / редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - С. 262-271.

Павличко Д. Українська національна ідея: Інавгурац. лекція почесного професора Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”, 1 вересня, 2002 р. -К: Вид.дім “КМ Академія”, 2002. - 58 с.

Воїнська повість про Данила Г алицького / Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у десяти томах / редкол.: І.М. Дзюба та ін. - К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. - Т.І. Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упорядкув., передм. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - С. 424-426.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)