ДУХОВНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Автор(и)

  • Мирослав Савчин

Ключові слова:

українська національна ідея, духовні цілі, бездуховність, автентична життєдіяльність, самовдосконалення людини

Анотація

У статті проаналізовані особливості української національної ідеї, її спричинення історичними та сучасними умовами. Обґрунтована важливість до-лучення духовних цілей до змісту цієї ідеї. Викладені причини бездуховності, що наявні в українському суспільстві й у загальноцивілізаційному контексті, описані негативні наслідки для культури даної тенденції. Аргументовано визначальне значення духовної сфери у життєдіяльності сучасного соціуму та особи-грома-дянина як фундаментальної основи повноцінного й автентичного повсякдення народу і водночас як спрямовувального та мотиваційного чинника. Основу УНІ становить духовне, душевне і фізичне самовдосконалення людини й удосконалення світу за моральними, соціальними та економічними канонами.

Біографія автора

  • Мирослав Савчин
    доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Державного педагогічного університету імені І.Я. Франка, м. Дрогобич

Посилання

Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, Епископа Гиппонского. - М.: Ренесанс, 1991.- 490 с.

Андреев Д.А. Роза Мира. - М.: Редакция журнала “Урания”, 199В. - 60В с.

Бубер M. Два образа веры: Пер. с нем. / Под ред. П.С. Гуревича, С.Я. Левин, С.В. Лезова. - М.: Республика, 1995. - 464 с.

Грот M.ß. Вибрані психологічні твори / Упорядник, передмова, примітки М.Д. Бойправ. - №жин: Видавництво HДП ім. М. Г оголя, 2006. - 296 с.

Евдокимов Павел. Этапы духовной жизни: От отцов-пустинников до наших дней: Пер. с франц. С. Зейденберга, М. Hopдaнcкoгo. - М.: Свято-филаретов-ская московская высшая православно-християнская школа, 2003. - 232 с.

Євдокимов Павло, ^збагненна Божа любов: Пер. з франц. - K.: ДУХ і Л^ЕРА, 2004. - 132 с.

Забужко O. Філософія української ідеї та європейський контент: Франківський період. - K.: Факт, 2006. - 1В0 с.

Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. -T.1. / Сост. и вступ ст. С.С. Хоружего. - М: Ренесанс, 1992. - LXXIII, 325 c.

Катрій Ю. ЧСВВ. Перлини Східних отців. - 2-е вид., доп. - Львів: Місіонар, 199В. - 344 с.

Качаев В. Еще раз о национальной идее // Власть.

- 1999. - №5. - С. 6В-76.

Кураев А. Сатанизм для интеллигенции (о Рерихах и Православии). - Km 1. Религии без Бога. - М.: Отчий дом, 1997. - 527 с.

Mаxнiй M. Етноеволюція: ^у^во-пізнавальні нариси. - K: BLOX: ^, 2009.

Mocейчук В. Українська національна ідея. -Tepнoпіль-Львів, 2007. - В0 с.

Паїсій Cвятoгpець: З болем та любов’ю про сучасну людину. - T.1. - Львів, “Атлас”, 2006. - 3В1 с.

Протопресвитер А.Шмеман. Євхаристия T аинст-ва Царства. - Второе изд. - М.: Поломнин, 2004. - 304 с.

Cавчин M-В. Духовний потенціал людини: Швч. вид. - Вид. 2-е, пер., доп. - Івано-Франківськ: Місто М, 2010. - 50В с.

Cвятитель Mикoла Cеpбcький. Місіонерські листи. - Львів: “Глобус”, 2007. - 4В7 с.

В. ^сяча років української суспільно-політичної думки. - T.V (І). - K., 2002. - 346 с.

Томашівський C. Церковний бік Української справи. - Відень: Друкарня Адольфа Гольгавзена у Відні, 1916. - 24 с.

Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1995. - 256 с.

Швейцер А. ^льтура и этика. - М.: Прогресс,

- 343 с.

Шпідлік Томаш, Гарґано Іночензо. Духовність грецьких і східних отців: Пер. з італ. Я. Приріз, Р. Паранько. - Львів: Свічадо, 2007. - 144 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 309

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.