НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - ЩИТ І МЕЧ УКРАЇНСТВА

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

Україна, спільна історична доля, українська національна ідея, масова свідомість, національна самосвідомість, українство, суспільство, громадянська совість нації, дух українськості, українська душа, геноцид, державотворення, світобачення

Анотація

Стаття висвітлює позицію автора як громадянина, науковця і патріота рідної землі в аргументованому розумінні духовної сутності та соціокультурного контексту, світоглядного змісту і продуктивних формовия-вів, благодатного розвою і реальних ризиків знівелю-вання значущості, ментальних складових та емпіричних показників наявності у сьогоденні української національної ідеї. Різнобічно - аналітично, образно, емпірично - обґрунтовується теза, що українська душа, а відтак і соборний громадянський учинок україно-творення, дадуть боговідповідні плоди достойного життєздійснення титульної нації лише за всеохватного утвердження духу українськостіу часопросторі сучасного суспільства. Громадянська совість і духовна соборність українства діяльно збагачують енергетику власної національної ідеї, котра, за умов її прийняття й повсякденного обстоювання усім населенням країни, є духовним щитом та ідейним мечем величного історичного поступу української нації та побудови нею свого пристойного майбутнього серед небосхилу інших народів.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль.

Посилання

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. Івана Огієнка. -Українське Біблійне Товариство, 2009. - 1152 с.

Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. - К.: Вид. дім “КМ Академія“, 1999. - 32 с.

Мамардашвилн М.К. Как я понимаю философию : 2-е изд., измен. и доп. - М.: Изд. группа “Прогресс”,“Культура”, 1992. - 416 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистішого буття : Монографія. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. - 176 с.

Сковорода Г. Повне зібрання творів : У 2-х т. -Т.1. - К.: Наукова думка, 1973. - 532 с.

Українська душа / За ред. В. Храмової. - К.: Фенікс, 1992. - 128 с.

Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. - Т.1. Поезія. -К.: Наукова думка, 1976. - 503 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності : 2-е наукове видання. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 259

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.