Національна ідея та ідеологія персоналізму як гуманітарна аура українства

Автор(и)

  • Володимир Сабадуха доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ. ukrainian_idea@ukr.net ORCID: 0000-0001-9208-2661 http://orcid.org/0000-0001-9208-2661

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.008

Ключові слова:

українська національна ідея, національна ідеологія, теорія ступенів духовного розвитку людини

Анотація

У 

дослідженні проаналізовано роль і значення української національної ідеї (УНІ) та національної ідеології для утвердження незалежності, зокрема для духовної перемоги українців у російсько-українській війні. УНІ розглянуто не лише як відповідь на соціально-політичні та економічні проблеми розвитку української нації, але й як багатоаспектний – екзистенційний, метафізичний, глобальний – виклик. Для розв’язання цього комплексу проблем здійснено фундаментальне переосмислення поглядів на людину й суспільство та механізми їх взаємодії. Сформульовано суть авторської теорії ступенів духовного розвитку людини як метафізичної теорії особистості, яка має історико-філософську традицію, що походить від стародавньої китайської та античної філософії. Людина у процесі свого соціально-політичного й духовного розвитку здатна пройти такі ступені духовного становлення: залежна, посередня особа, особистість і геній, хоча й може зупинитися на нижчих ступенях розвитку. На цьому підґрунті доведено, що може бути лише дві парадигми буття людини: або знеособлена, або особистісна, та сформульовано їх фундаментальні ознаки. Здійснено переосмислення понять рівності й духовної ієрархії. Ідею Сковороди про нерівну рівність витлумачено як поєднання рівності та ієрархії: громадянсько-політичної, правової рівності та духовної ієрархії. Запропоновано в основу УНІ покласти пріоритет духовного та метафізичну теорію особистості, у якій остання є субстанцією, тобто першоносієм суспільної буттєвості. УНІ постає як відповідь на панування посередньої людини та знеособленої парадигми її буття, як єдність першоначал (принципів) і першоджерел (особистостей), які є їх творцями і діячами. Таке розуміння української ідеї надає підстави для цілісного розв’язання соціально-політичних, екзистенційних, педагогічних, історичних, метафізичних проблем нації і має перспективу духовного вдосконалення ковітального соціуму. На фундаменті метафізичної теорії особистості та УНІ сформульовано основні положення національної ідеології, призначення якої полягає у формуванні критичної маси етнічно свідомих особистостей. Аргументовано, що військова перемога потребує утвердження в суспільній свідомості засадничих положень УНІ та ідеології персоналізму. Запропоновано керівні положення УНІ та ідеології персоналізму покласти як рамкову умову суспільного договору, що сприятиме подоланню знеособлених тенденцій в українському суспільстві.

Посилання

Ball H. (2009). Integrative-personal approach in psychology: arrangement of main concepts. Psychology and society. No. 4. P. 25-53 [in Ukrainian].

Ball H. (2015). Synthesis of egalitarianism and elitism in the processing of the category "personality" in humanistic psychology and pedagogy. Education for modernity: collection. of science pr.: in 2 volumes Kyiv: NPU named after M. P. Drahomanov. Vol. 1. P. 187-195 [in Ukrainian].

Gorbulin V.P. (2006). Through the years, through the distances... State and personality. Kyiv: Samit-Knyga, 306 p. [in Ukrainian].

Grechany O.F., Sabadukha V.O. (2015). Philosophy of abilities in the context of the priority of the spiritual over the material: a monograph. Luhansk: Department of SNU named after Volodymyr Dal, 211 p. [in Ukrainian].

Ganon R. (2020). Crisis of the modern world / trans. from Fr. I. Kalyuga; under science ed. Yu. Zavhorodnyi. Kyiv: Anna Klokun Publisher, 212 p. [in Ukrainian].

Zolotousty J. (2007). Collection of Teachings / trans. from Russian I. Zherebetska. Lviv: Missioner, Book. 1. 376 p. [in Ukrainian].

Kostenko L. (2015). The humanitarian aura of the nation, or the defect of the main mirror. Psychology and society. No. 1. P. 6-15 [in Ukrainian].

Krymskyi S.B. (2003). Calls to spirituality of the 21st century: from the cycle of annual commemoration of lectures named after A. Olenska-Petryshyn. Kyiv: Pub. House "KM Academy", 32 p. [in Ukrainian].

Lypa. Yu.I. (1992). Destination of Ukraine. Lviv: Prosvita, 271 p. [in Ukrainian].

Lypinsky V. (1995). Complete collection of works, archive, studios / ed. Ya. Pelenskyi; NAS of Ukraine; Institute of East European Studies. Kyiv; Philadelphia: T. 6. Book. 1: Letters to bread-making brothers: about the idea and organization of Ukrainian monarchism: works. 471 p. [in Ukrainian].

Lisovyi V. (2006). What is the national (Ukrainian) idea? Nationalism: an anthology / edited by. O. Protsenko, V. Lisovyi. Kyiv: P. 453-476 [in Ukrainian].

Malaniuk E. (2011). Hierarchy. Ukrainian nationalism: an anthology / edit. V. Rog. 2nd edition Kyiv: Ukr. kind. union named after Yu. Lypy, Vol. 2, pp. 69-80 [in Ukrainian].

Mannheim K. (2008). Ideology and utopia: trans. with him Kyiv: Duh i Litera, 370 p. [in Ukrainian].

Marcuse H. (2010). Structure of instincts and society / Trans. O. Yudin. Kyiv: Nika-Center, 248 p. [in Ukrainian].

Medvid F. (2005). The Ukrainian national idea as a determinant of state-building processes. Political management. No. 1. P. 35-43 [in Ukrainian].

Mykhalchenko M. (1998). Is integrative ideology possible in Ukraine Sociology: theory, methods, marketing. No. 6. P. 195-199 [in Ukrainian].

Mykhalchenko M., Samchuk Z. (1998). Ukraine of the interwar period Kyiv: Vidrodzhennya, 288 p. [in Ukrainian].

Minyailo R., Sabadukha V. (2012). Self-concept of the Ukrainian intellectual, or Methodological notes on the program of spiritual revival of Ukrainian society. Modernity. No.1-3. P. 165-186 [in Ukrainian].

Moskalets V. (2012)."Order" or "measure"? - A difficult problem of the Ukrainian national idea. Psychology and society. No. 1. P. 8-15 [in Ukrainian].

Nietzsche F. (1993). Desire for power. So said Zarathustra. The desire for power / trans. with him A. Onishka, P. Taraschuka. Kyiv: Osnovy, P. 330-414 [in Ukrainian].

Pasko I., Pasko Ya. (1999). Civil society and the national idea: (Ukraine against the background of European processes: comparative essays). Donetsk: CSO of the National Academy of Sciences of Ukraine: UK Center, 184 p. [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2017). Decadence of philosophy: causes and consequences. The globalized world: the test of human existence: International. science and theory conference, October 6-7 2017: additional materials and performances. Zhytomyr: O.O. Evenok Publishing House, P. 139-143 [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2013). Ideas of personalism in Ukrainian nationalism. Ukrainian scholar. alm. Vol. 14. Kyiv: KDU, P. 82-86 [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2019). Metaphysics of social and personal life: monograph. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 647 p. [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2022). Metaphysical theory of personality as a theoretical and methodological basis for teaching historical disciplines. Galicia. Part 35. P. 125-139 [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2012). Ukrainian national idea and concept of personal existence: monograph. 2nd ed., ed. Ivano-Frankivsk: Foliant, 176 p. [in Ukrainian].

Sabadukha V.O. (2022). "Red lines" of modern and postmodern philosophy as a paradigmatic cause of the crisis state of human existence. Actual problems of modern philosophy and science: the challenges of today. Coll. of science works (Based on the materials of the VII All-Ukrainian Scientific and Theoretical Conference. May 19, 2022) Zhytomyr: P. 8-10 [in Ukrainian].

Sabadukha V.O., Puida R.B. (2020). Social sciences as the spiritual foundation of national security. Gilea: scientific bulletin: coll. of science pr. Kyiv: Gilea, Issue 158 (10). Part 2. Philosophical sciences. P. 59-62 [in Ukrainian].

Savchyn M. (2017). To the essence of the Ukrainian national idea. Psychology and society. No. 3. P. 133 [in Ukrainian].

Stetsko Ya. (1987). Ukrainian liberation concept: works. Lviv: Ed. org. Ukrainian of nationalists, Part 1. 528 p. 467 p. [in Ukrainian].

Toynbee A.J. (1995). Studies in history: (an abridged version of volumes I-VI by D. C. Somervell): in 2 volumes / trans. from English V. Shevkun. Kyiv: Osnovy, Vol. 1. 614 p. [in Ukrainian].

Fichte Y. (2000). What is a people in the highest sense of this word and what is love for the Motherland? Nationalism: an anthology / edited by. O. Protsenko, V. Lisovyi. Kyiv: P. 10-17 [in Ukrainian].

Fromm E. (2010). To have or to be?: trans. from English Kyiv: Ukr. psym., 222 p. [in Ukrainian].

Furman A.V. (2022). Methodological optics as a tool for thinking. Psychology and society. No. 2. P. 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman A.V. (2012). The national idea is the shield and sword of Ukraine. Psychology and society. No. 3. P. 6-11 [in Ukrainian].

Furman A.V. (2011). Psychoculture of the Ukrainian mentality: 2nd science. kind. Ternopil: MEVO Research Institute, 168 p. [in Ukrainian].

Furman A.V. (2017). Consciousness as a framework condition for cognition and methodology. Psychology and society. No. 4. P. 16-38 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.016

Althusser L. (1992). Ideology and ideological state: On Ideology. Critical theory since 1965 / ed. by Hazard Adams, Leroy Searle. - Tallahassee: Florida State Univ. press, P. 238-250 [in English].

Завантаження

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Сабадуха, Володимир. “Національна ідея та ідеологія персоналізму як гуманітарна аура українства”. Психологія і суспільство, no. 1, Mar. 2023, pp. 8-25, https://doi.org/10.35774/pis2023.01.008.

Схожі статті

1-10 з 476

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.