ПРИНЦИПИ І ПАРАМЕТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Марія Бригадир

Анотація


Окреслюється завдання і концептуальний зміст соціально-психологічного проектування як окремої методологічної діяльності; характеризується принципи дослідження, розвитку і проектування освітніх систем; виявляється взаємозв’язок принципів і параметрів проектування традиційних та інноваційних моделей організації навчально-виховного процесу.


Ключові слова


методологічна робота; науковий проект; соціально-психологічне проектування; освітня система; інноваційна система; модульно-розвивальна система; параметри проектування; психосоціальний розвиток; педагогічна діяльність; освітня діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балл Г. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти / / Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №2. - С. 21-36.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К. : “Школяр”, 1998. - 112 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К., 1993.- 384 с.

Кальницька К. Мотивація професійного розвитку педагога / / Освіта і управління. -1997. - Т. 1, №4. - С. 130-140.

Киричук О. В. Основні принципи і структура організації виховного процесу в школі // Рідна школа. - 1991. - № 12.- С. 3-11.

Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу : управлінський аспект // Освіта і управління. - 1991. - Т. 1, №4. -С. 42-47.

Кримський С. В. Проективна наука постіндустріального суспільства / /Пульсар. - 1998. - №1. - С. 49-54.

Мельник В. Управлінська діяльність керівника школи : критеріальний аналіз підготовки вчителя до модульно-розвивальних занять / / Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №2. - С. 139-146.

Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. - 1998. - №12. - С. 13-17.

Пінчук В. Інноваційні процеси -підгрунтя проектування нових технологій // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2, №3.

- С. 89-97.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискусии / Анализ зарубежного опыта / - Рига : НПЦ “Эксперимент”, 1995. 176 с.

Пинский А. О культурно-образовательных иннициативах и инновационных школах. / / Мир образования. - 1997. - №3. - С. 20-22.

Социальные проблемы в перспективном планировании /Под ред. А. Н. Кириченко. - М. : Экономика, 1982. - 304 с.

Социальное проектирование / Ж. Т. Тощенко, Н. А. Антов, Н. И. Лапин. - М. : Мысль, 1982. - 254 с.

Социальная психология / Под ред. А. В. Петровского. - М. : Просвещение, 1987. - 224 с.

Сулима И. Кризис духа - кризис образования // Мир образования. - 1997. - №3. - С. 13-15.

Тупицин А. П. Проектирование в образование - новый мир или путь к развитию? / / Учитель. - 1998. - №1. - С. 1-6.

Фурман А., Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання : передумови, новації, впровадження / / Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4.- С. 94-120.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення. -К. : Правда Ярославовичів, 1997. - 340 с.

Хилл П. Наука и искусство проектирования. - М. : Мир, 1973. - 264 с.

Якиманская И. С. Принципы потроения образовательных программ и личностное развитие учащихся / / Вопросы психологии. - 1999. - №3. - С. 39-47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)