Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2018): Психологія і суспільство Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі Анотація  PDF
Олег Хайрулін
 
№ 1 (2020): Психологія і суспільство Сприйняття стресу і соціальної підтримки як показники суб’єктивного благополуччя серед студентів університету Нігерії Анотація  PDF
Чінело Хелен Оґвуче, Она Калеб, Деніс Релоджо-Говел
 
№ 1 (2020): Психологія і суспільство Психологічне проєктування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії Анотація  PDF
Галина Гірняк, Андрій Гірняк
 
№ 3-4 (2019): Психологія і суспільство Ігровий імператив сучасної війни Анотація  PDF
Олег Михайлович Хайрулін
 
№ 4(70) (2017): Психологія і суспільство ЗНАЧЕННЄВО-СМИСЛОВИЙ ГОРИЗОНТ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ Анотація  PDF
Олег Хайрулін
 
№ 3(69) (2017): Психологія і суспільство ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙНОГО ПОНЯТТЯ "ГРА" Анотація  PDF
Олег Хайрулін
 
№ 4(14) (2003): Психологія і суспільство ПОНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСАХ Анотація  PDF
Георгій Ложкін, Ольга Лазорко
 
№ 2(12) (2003): Психологія і суспільство ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Георгій Ложкін, Наталія Глуханюк, Наталія Волянюк
 
№ 3-4 (2002): Психологія і суспільство РОЗВИТОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Андрій Лазарук
 
№ 2(8) (2002): Психологія і суспільство КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА Анотація  PDF
Оксана Швед
 
№ 4(6) (2001): Психологія і суспільство ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПРИЧИН НАВЧАЛЬНОЇ НЕУСПІШНОСТІ Анотація  PDF
Валерія Цуканова
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація  PDF
Ірина Набруско
 
№ 2(64) (2016): Психологія і суспільство АКСІОМЕТРИКА ВЧИНКУ: МОДУС САМОТВОРЕННЯ Анотація  PDF
Зіновія Карпенко
 
№ 4(62) (2015): Психологія і суспільство СУБ'ЄКТНО-ПСИХІЧНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ Анотація  PDF
Ольга Кукло
 
№ 4(62) (2015): Психологія і суспільство МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ ЮВЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація  PDF
Сергій Болтівець
 
№ 1(59) (2015): Психологія і суспільство ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО МОЖЛИВОСТІ СУБ'ЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ Анотація  PDF
Вікторія Олексюк
 
№ 2(56) (2014): Психологія і суспільство ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Любов Галушко, Наталія Дметерко, Ірина Євтушенко, Олена Максименко, Олександра Педченко, Олена Поляничко, Лариса Туз, Оксана Усатенко
 
№ 1(55) (2014): Психологія і суспільство ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація  PDF
Галина Гірняк, Андрій Гірняк
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ДУХОВНІСТЬ І ПСИХОТЕРАПІЯ У ЦІННІСНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ Анотація  PDF
Євген Карпенко
 
№ 1(51) (2013): Психологія і суспільство ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ Анотація  PDF
Юрій Яковенко, Алла Яковенко
 
№ 4(50) (2012): Психологія і суспільство ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЙ СУБ'ЄКТНОГО ПІДХОДУ В ПСИХОЛОГІЇ Анотація  PDF
Віктор Москалець
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ МОЛОДІ: ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ, ФУНКЦІЇ Анотація  PDF
Оксана Скнар
 
№ 2 (4) (2001): Психологія і суспільство САМОТВОРЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ЗА МОДУАЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ Анотація  PDF
Оксана Гуменюк
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство КОНЦЕПТ ДОСВІДУ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ АЛЬФРЕДА АДЛЕРА Анотація  PDF
Анатолій А. Фурман
 
№ 3(49) (2012): Психологія і суспільство ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ Анотація  PDF
Віктор Андрущенко, Тамара Яценко
 
1 - 25 з 33 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо