Особливості пізнання пралогічного мислення у процесі психоаналізу візуальних презентантів психіки суб’єкта

Автор(и)

  • Тамара Яценко Академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ. yacenkots@gmail.com ORCID: 0000-0002-1996-66IX ResearcherID: Q-5545-2018 http://orcid.org/0000-0002-1996-661X
  • Олександр Митник доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ. mytnyk1969@ukr.net ORCID: 0000-0002-2916-7344 http://orcid.org/0000-0002-2916-7344
  • Любов Галушко кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький. halushkolya@gmail.com ORCID: 0000-0001-6323-5307 ResearcherID: AFQ-6082-2022 http://orcid.org/0000-0001-6323-5307
  • Катерина Ткаченко
  • Дмитро Бульченко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.113

Ключові слова:

психоаналіз, психіка, суб’єкт, несвідоме, активне соціально-психологічне пізнання (АСПП)

Анотація

Стаття розкриває особливості та можливості пізнання пралогічного мислення психіки в процесі діалого-психоаналітичної взаємодії психолога з респондентом у групах активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). Стверджується факт збереженості інформаційних еквівалентів психіки за умов її перекодування в тематично візуалізовані форми малюнково упредметнених самопрезентантів. Робота узагальнює результати понад сорокарічного досвіду аналітико-професійної підготовки психологів до практичної роботи з людьми та їх особистими проблемами. Метою дослідження було виявлення неконтрольованих психікою відступів від реальності Я, що достовірно сигналізують про особистісні проблеми суб’єкта. Доведено, що об’єктивування процесу малюнкової самопрезентації в групах АСПП сприяють спостереженню та вивченню психіки за умов діалогічної взаємодії психолога з респондентом, що має опосередкований характер, пов’язаний із її різними упредметненнями.  Цим визначається доступність та рівність можливостей для кожного учасника групи АСПП в прийнятті участі, в опрацюванні результатів самопрезентації, що сприяє об’єктивуванню деструкцій психіки, які сигналізують про його особистісні проблеми (відступи від реальності, заради інтересів ідеалізованого Я). При цьому провідним методом миследіяння було активне соціально-психологічне пізнання (вірніше, його стенограми), що ґрунтується на психодинамічній методології. Загальною передумовою його реалізації слугує процес опредметнення учасниками АСПП власної психіки із наступним її аналізом у процесі діалогу, який веде психолог з респондентом із періодичними проміжними та узагальнювальними інтерпретаційними висновками. Результатом дослідження стало розширення та поглиблення самоусвідомлювального потенціалу учасників АСПП, яке знівельовує деструкції їхньої психіки, породжувані внутрішньою стабілізованою суперечністю (особистісною проблемою), що піддається із плином часу глибинному пізнанню на упредметненому та доступному спостереженню малюнковому матеріалі, що, власне, й зумовлює самісну психокорекцію. У будь-якому разі висновується, що результативність проходження особою груп АСПП ґрунтується на пробудженні в неї інстинкту самозбереження завдяки посиленню раціональності логічного мислення. Тому діагностико-корекційне пізнання психіки майбутнім психологом є вкрай важливим для становлення його професійної компетентності у практиці надання допомоги іншій людині.

Посилання

Andruschenko, V., Yatsenko, T. (2012). Filosofs'ko-psykholohichni problemy metodolohiyi piznannya psykhiky. [Philosophical and psychological problems of methodology knowledge of the psycho]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 63-77 [in Ukrainian].

Levi-Bryul, L. (1980) Pervobitnoe mishlenie. Psikhologiya mishleniya. Moscow [in Russian].

Yatsenko, T. (2013). Piznannya indyvidual'noyi nepovtornosti arkhetypnoyi symvoliky u protsesi hlybynnoyi korektsiyi [Knowledge of the individual uniqueness archetypical symbolism in the deep correction]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 75-85 [in Ukrainian].

Yatsenko, T. (2001). Metod aktyvnoho sotsial'no-psykholohichnoho navchannya: induktyvno-deduktyvne obhruntuvannya [Active method of the social and psychological training in ductive- deductive reasoning]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 152-158 [in Ukrainian].

Yatsenko, T., Ivanenko, B., Harenko, S. (2005). Ob'yektni vidnoshennya ta yikh hlybynno-psykholohichnyy zmist [Objech relations and their deeply psychological content]. Psykholohiya i suspilstvo-Psychologu and society, 3, 5358 [in Ukrainian].

Yatsenko, T. (2008). Ob'yektyvnist' ta obyektnist' u hlybynno-psykholohich - normy piznanni [Objektiviti and objectivity in deeply psychological knowledge]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychologi and society, 1, 88-92 [in Ukrainian].

Yatsenko Т. (2017) Fenomen implicutnoho poryadku v hlybynnomu piznanni psykhiky[The phenomenon of the implicit order in the deep cognition of the psyche]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychologi and society, 4, 109-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.109

Yatsenko, T.S. (1996) Symbolism of dreams and psychological drawings: in book [Psychological basics of group psycho-correction]. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko, T.S. (2004) Teoriia i praktyka hrupovoi psykhokorektsii [Aktyvne sotsialno-psykholohichne navchannia]. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko, T.S. (2008) Hlybynna psykholohiia: diahnostyka ta korektsiia tendentsii do psykholohichnoi smerti. [Deeply spsychologi: diagnosis and correcyion of the tendency to psychological death]. Yalta [in Ukrainian].

Yatsenko, T., Galushko,L., Jevtuschenko, J., Manzhara, S.(2020). Pralohichnist' myslennya psykhologa v konteksti hlybynno-korektsiynoho piznannya [Pralogicity of the psychologist's thinking in the context of deep-correktional cognition]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychologi and society, 4, 54-69 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.04.054

Yatsenko Т.S., (2015) Semodeprevatsiya psykhiky ta dezadaptatsiya sub'yekta [Semodeprevation the psyche maladaptation of the subjech]. Kyiv [in Ukrainian]. Metodolohiya hlybynno-korektsiynoyi pidhotovky psykholoha.

Yatsenko,T.S., Gluzman, A.V. (2015). [Methodology of the preparation of indeprh correctional psychologist]. Dnepropetrovsk [in Ukrainian].

Yatsenko, T.S., Bondar V., Galuchko, I., Kainska, A., Dedchenko, O. (2018). Psykhoanaliz reproduksiy khudozhnokh tvoriv u pidhotovtsi psykholohiv [Psychoanalysis of the art reproductions in the training of psychologists]. Dnipro-Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko, Т.S. (2019) Arkhayichnyy spadok psykhiky psycho-analis fenomenolohiyi problem [Archaic legacy of the psyche: psychoanalysis of the problem phenomenology]. Dnipro [in Ukrainian].

Yatsenko, Т.S. (2021). Metodolohiya hlybynoho piznannya: pralohichne I lohichne mishlennya [Metodologiya glubinnogo poznaniya: pralogicheskoe I logicheskoe mishlenie]. [in Russian].

Yatsenko, T. (2021). Archaic Heritage of the Psyche: Psychoanalysis of the Phenomenon (V. Lunov, Trans.). Ottawa: Accent Graphics Communications' Publishing. Glasgow: Society for the support of publishing initiatives and scientific mobility Limited.

Yatsenko Tamara, Ivashkevych Ernest, Halushko Lyubov'Kulakova Larysa (2022) Dialogue in In-Depth Cognition of the Subject's Psyche: Functioning of Pragmatic Referent Statements. Psycholinguistics. Pereyaslav.

https://doi.org/10.31470/2309-1797-2022-31-1-187-232

Завантаження

Як цитувати

Яценко, Тамара, et al. “Особливості пізнання пралогічного мислення у процесі психоаналізу візуальних презентантів психіки суб’єкта”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2022, pp. 113-34, https://doi.org/10.35774/pis2022.02.113.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 271

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.