ГУМАНІТАРНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Лілія Ребуха Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

модульно-розвивальна система навчання A.B. Фурмана, інноваційна школа, гуманітарна психолого-педагогічна експертиза, об’єктивна експертна оцінка, миследіяльність експерта, інноваційна діяльність педагогічного колективу школи

Анотація

Здійснюється психолого-педагогічне обґрунтування та аналізуються рівні експертизи управлінських рішень щодо якості інноваційної діяльності колективу експериментальної школи модульно-розвивального типу.

Біографія автора

  • Лілія Ребуха, Тернопільська академія народного господарства
    викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, пошукувачка Інституту експериментальних систем освіти, м. Тернопіль

Посилання

Авторська модель управління експериментальною школою. Всеукраїнський семінар 24-26 жовтня 1999року // Нива знань. - 1999. - Ч.І. - 89 с.; Ч. ІІ. - 113 с.

Вірченко С., Швалб Ю. Організація й проведення гуманітарної соціально-психологічної експертизи управлінських рішень // Філософія і соціологічна думка. - 1993. - №9-10. - С. 132-158.

Гуменюк О. Соціальна психологія модульно-розвиваль-ної освіти : концептуальні моделі // Інститут експериментальних систем освіти : Інформаційний бюлетень. - Вип. 3. -Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 12-17.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-124.

Гуружапов В. А. Вопросы экспертизы современных образовательных технологий // Психологическая наука и образование. - 1997. - №1. - С. 95-103.

Мельник В. Управлінська діяльність керівника школи: критеріальних аналіз підготовки вчителя до модульно-розвивальних занять // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №2. - С. 139-146.

Модульно-розвивальна система : інноваційне програмово-методичне забезпечення // Педагогічний вісник : Спецвипуск. - 2000. - №1. - 60 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа : Спецвипуск.

- 1998. - №10. - 80 с.

Положення про впровадження модульно-розвивальної технології проведення лекційних курсів у Тернопільській академії народного господарства // ІЕСО. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 23 с.

Фурман А. Модульно-розвивальна інноваційна система у сфері освіти // Інститут експериментальних систем освіти: Інформаційний бюлетень. - Вип. 2. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 14-19.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. В. Психодидактика інноваційної освіти: матриці соціально-культурного змісту // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. -Випуск 3. - Тернопіль: економічна думка, 2001. - 48 с.

Фурман А. В. Соціально-психологічна експертиза мо-дульно-розвивальних занять у школі: Наукове видання. - К.: Правда Ярославичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001.

- №1. - С. 9-73.

Фурман А. В., БригадирМ.Б. Методи дослідження мо-дульно-розвивальних форм навчання. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 1999. - 35 с.

Фурман А., Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №3. - С. 98-109.

Швалб Ю. М. Принципи та моделі психологічної експертизи // Практична психологія та соціальна робота. -1999. - №8. - С. 26-28.

Коміссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Скирбекк Г. Есть у экспертизы этические основы // Человек. - 1991. - №3.

Харат А. Гуманитарная экспертиза в экстремальных ситуациях // Введение в практическую и социальную психологию. - М., 1996.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105144; 2003. - №3-4. - С. 20-58.

Основы гуманитарной экспертизы // Человек. - 1997.

- №3. - С. 76-86.

Завантаження

Як цитувати

Ребуха, Лілія. “ГУМАНІТАРНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ”. Психологія і суспільство, no. 3(17), May 2017, pp. 106-14, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/155.

Схожі статті

1-10 з 594

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.