КОНЦЕПЦІЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Георгій Балл

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.016

Ключові слова:

гуманістична психологія, особистість, самоактуалізація, психічне здоров’я, особистісне зростання, риси-якості особистості, повнофункціональна особистість, психологічний клімат, психологічні механізми самоактуалізації, мотивація дефіциту, буттєві цінності,

Анотація

В дослідженні на основі рефлексивного аналізу праць А. Маслова, К. Роджерса, Г. Олпорта, В. Франкла, Е. Фромма, Д. Шульца та інших представників гуманістичної психології розкривається зміст і значеннєво-смислові інваріанти найважливішого для неї уявлення-поняття особистості, котра самоактуалізується. Примітною особливістю висвітлюваної концепції є те, що смислопонятійні горизонти цього уявлення виявляють, утверджують та уконкретнюють оптимістичний погляд на людську природу, збагачуючи світ сучасної психології двома вимірами існування: а) системою наукових знань про резерви і можливості високих проявів людського духу та особистішого зростання і б) широким задіянням напрацювань психологічної науки до постановки і розв’язання доленосних для збереження й сталого розвитку людства проблем, у тому числі для запобігання, підтримки й відновлення психічного здоров’я громадян. Описуються зовнішні умови і внутрішні чинники та психологічні механізми самоактуалізації, характеризуються риси-якості душевно здорової особистості, обґрунтовується трансценденція як вищий рівень розвиткового функціонування самоактуалізації, а також обговорюються філософські, соціальні і педагогічні аспекти, переваги та обмеження, реальні здобутки і перспективи вдосконалення даної концепції.

Біографія автора

  • Георгій Балл
    радянський та український психолог, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ.

Посилання

Анциферова Л.И. Психология самоактуализи-рующейся личности в работах Абрагама Маслоу // Вопр. психологии. - 1973. - № 4. - С. 173-180.

Крипнер С, де Каовало Р. Проблема метода в гуманистической психологии // Психол. журн. - 1993. - Т 14, № 2. - С. 113-126.

Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии. - 1987. -№ 3. - С. 150-158.

Москвичев С.Г. Проблема мотивации в психологических исследованиях. -К.: Наукова думка, 1975. -144 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу. Гл. 6. Свобода, детерминизм, альтернативность // Философские науки. - 1990. - №8. - С. 85-95.

Фромм Э. Искусство любви (Исследование природы любви). - Вып. 2. - М.: Знание, 1991. - 64 с.

Allport, G.W. Pattern and Growth in Personality. -New York: Holt, Rinehart & Winston, 1961. - XIV, 593 p.

Becker, E. Beyond Alienation: A Philosophy of Education for the Crisis of Democracy. - New York: Braziller, 1969. - XIV, 305 p.

Becker, E. The Birth and Death of Meaning: An Interdisciplinary Perspective on the Problem of Man. -Harmondsworth: Penguin Books, 1972. - 230 p.

Blackham, HJ. A definition of humanism // The Humanist Alternative / Ed. by P. Kurtz. - L.: Pemberton Books, 1973. - P. 35-37.

Goble, F.G. The Third Force: The Psychology of A. Maslow. A Revolutionary New View of Man. - New Y ork: Pocket Books, 1972. - XIV, 208 p.

Hjelle, L.A. & Ziegler, D.J. Personality Theories: Basic Assumptions, Research and Applications. -Auckland etc.: McGraw-Hill, 1981. - XVIII, 494 p.

King, R. The Party of Eros: Radical Social Thought and the Realm of Freedom. - Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1972. - 227 p.

Kurtz, P. Humanism and the moral revolution // The Humanist Alternative / Ed. by P. Kurtz. - L.: Pemberton Books, 1973. - P. 49-55.

Loevinger, J. On the self and predicting behavior // Personality and the Prediction of Behavior / Ed by R.A. Zucker et al. - Orlando etc.: Academic Press, 1984. - P. 43-68.

Maslow, A.H. The Psychology of Science. A Re-connassance. - New York; L.: Harper & Row, 1966. - XX,

p.

Maslow, A.H. Toward a Psychology of Being. - New York etc.: Van Nostrand Reinhold Co., 1968. - XVI, 240 p.

Maslow, A.H. The Farther Reaches of Human Nature. - New York: Viking Press, 1971. - XI, 423 p.

Oatley, K. The self with others: the person and the interpersonal context in the approaches of С R. Rogers and R. D. Laing // Personality: Theory, Measurment and Research / Ed. by F. Fransella. - L.: Methuen, 1981. - P. 191-207.

Randall, J.H. What is the temper of humanism // The Humanist Alternative / Ed. by P. Kurtz. - L.: Pemberton Books, 1973. - P. 58-61.

Rogers, C.R. A Way of Being. - Boston: Houghton Mifflin, 1980. - X, 395 p.

Rogers, C.R. On Personal Power. - L.: Constable, 1985. - XIII, 305 p.

Schultz, D.P. Growth Psychology: Models of the Healthy Personality. - New York etc.: Van Nostrand Reinhold Co., 1977. - VII, 151 p.

Skinner, B.F. Beyond Freedom and Dignity. - New York: Knopf, 1971. - 215 p.

Smith, P.B. Research into humanistic personality theories // Personality: Theory, Measurment and Research / Ed. by F. Fransella. - L.: Methuen, 1981. -P. 208-221.

Staub, E. The nature and study of human personality // Personality: Basic Aspects and Current Research / Ed. by E.Staub. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1980. - P. 1-84.

Straughan, R. Judgement and action in moral education // Philosophical Issues in Moral Education and Development. - Philadelphia: Open University Press, 1988.-P. 6-16.

Wilson, C. New Pathways in Psychology: Maslow and Post-Freudian Revolution. - L.: Gollanz., 1972. - 288 p.

Завантаження

Як цитувати

Балл, Георгій. “КОНЦЕПЦІЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ГУМАНІСТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 2(68), Nov. 2017, pp. 16-32, https://doi.org/10.35774/pis2017.02.016.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 909

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.