ПІЗНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НЕПОВТОРНОСТІ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОЇ КОРЕКЦІЇ

Автор(и)

  • Тамара Яценко

Ключові слова:

архетип, діагностика, корекція, свідоме, символ, несвідоме, психодинамічна теорія, цілісність психічного

Анотація

Стаття презентує психодинамічний погляд на проблему архетипної символіки у процесі її індивідуалізації. Виявлена роль осуб’єктнення архетипної символіки, що має вияв у його полізначності та смисловій неповторності. Закцентовано увагу на пізнанні категорії дорефлексивного досвіду, що вказує на синтез слідів витіснень як передумови формування базових форм психологічних захистів. Розкрита залежність пізнання архетипу як від спонтанної активності суб’єкта, внут-рішньо-спричиненої едіпальними його залежностями, так і від методичного інструментарію пізнання останніх.

Біографія автора

  • Тамара Яценко

    доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, професор кафедри психології та директор центру глибинної психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: [навч. по-сіб.] / Яценко Т.С. (у співав.), за ред. Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2008. - 342 с.

Левин К. Динамическая психология: [избранные труды] / Курт Левин. - М.: Смысл, 200 І. - 572 с.

Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу / В.М. Лейбин. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Татенко В. О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми: [навч. посіб.] / В.О. Татенко. -К.: Вид-во НАУ-друк, 2009. - 228 с.

Фрейд 3. Введение в пихоанализ: [лекции] / Зигмунд Фрейд; пер. с нем. Г.В. Барышниковой; под ред. Е.Е. Соколовой и Т.В. Родионовой. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. - 480 с.

Фрейд 3. Психология бессознательного: [сб. произведений] / Зигмунд Фрейд; науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. - М.: Просвещение, 1990. - 448 с.

Фройд 3. Три нариси з теорії сексуальності / Зиґмунд Фройд // Психологія і суспільство. - 2008. -№4. - С. 45-91.

Человек и его символы / [Юнг К.Г. , фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л. та ін.]; под ред. С.Н. Сиренко. - М.: Серебряные нити, 1997. - 386 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг; пер. с англ. А.В. Мантов. - СПб.: Ренесанс, 1991. - 448 с.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції. Активне соціально-психологічне навчання: [навч. посіб.] / Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2004. -679 с.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: [навч. посіб.] / Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2006. - 382 с.

Завантаження

Як цитувати

Яценко, Тамара. “ПІЗНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НЕПОВТОРНОСТІ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ У ПРОЦЕСІ ГЛИБИННОЇ КОРЕКЦІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(51), Aug. 2017, pp. 75-85, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/641.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 180

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.