МЕТОД АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ: ІНДУКТИВНО-ДЕДУКТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Автор(и)

  • Тамара Яценко Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

У статті висвітлені індуктивно-дедуктивні засади групової психокорекції, обґрунтований зв’язок методу активного соціально-психологічного навчання з науково-діагностичними аспектами пізнання людини, розкрита специфіка глибин-нопсихологічної психокорекції, а також доведена її важливість для професійної підготовки психологів-практиків.

Біографія автора

  • Тамара Яценко, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

    доктор психологічних наук, професор, академік АПН України, завідувачка кафедри практичної психології Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Рязанцев С. Тонатология (учение о смерти). - СПб : Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 1994. - 53 с.

Яценко Т. С. Інтеграція та дезінтеграція як механізми психокорекції // Педагогіка і психологія. -1996. - №1. - С.3-9.

Яценко Т. С. Психодинамічна теорія АСПН у контексті різних підходів до психологічної практики // Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.14-19.

Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. - К.:Вища школа, 1987. - 110 с.

Яценко Т. С. Активная социальнопсихологическая подготовка учителя к общению с учащимися: Кн. для учителя. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Мошенская Л. В. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубиннопсихологический аспект). - М. : СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С.Коновалъчук В. І. Психологічний зміст феномена «заміщення» // Рідна школа. - 1997. - №9. - С. 78-80.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 264с.

Завантаження

Як цитувати

Яценко, Тамара. “МЕТОД АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ: ІНДУКТИВНО-ДЕДУКТИВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 1(3), May 2017, pp. 164-73, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/26.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають