ОБ'ЄКТНІ ВІДНОШЕННЯ ТА ЇХ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ

Автор(и)

 • Тамара Яценко Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 • Богдана Іваненко Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 • Сергій Харенко Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Ключові слова:

об’єкт, суб’єкт, об’єктне відношення, агресія, лібідні та мортідні потяги, амбівалентні почуття, захисні механізми психіки, внутрішня суперечливість психіки, ідентифікація, проекція, інтроекція, заміщення

Анотація

Висвітлюються взаємовідношення між вагомими психологічними категоріями - об’єктом і суб’єктом, презентується огляд наукових праць, які присвячені дослідженню категорій об’-єктності і суб’єктності, об’єктних відношень, обґрунтовується сутність глибинної детермінації цих відношень та розглядаються основні порушення у їх формуванні й розвитку, а також наслідки, які мають вияв у сфері спілкування.

Біографії авторів

 • Тамара Яценко, Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
  доктор психологічних наук, професор, академік АПН України, завідувачка кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 • Богдана Іваненко, Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
  аспірантка кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 • Сергій Харенко, Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
  асистент кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Посилання

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М.: Прогресс, 1995. - 296 с.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Кляйн М. Развитие в психоанализе. - М.: Академический Проспект, 2001. - 510 с.

Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. - М.: Класс, 1998. - 285 с.

Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. -СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Психоанализ. Популярная энциклопедия / Сост., научн. ред. П. С. Гуревич. - М.: Олимп; АСТ, 1998. - 592 с.

Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2003. - 204 с.

Салливан Г. С. Интерперсональная терапия в психиатрии. - М., СПб., 1999.

Солод К. В. Разлука с матерью на первом году жизни: влияние на объектные отношения у детей // Московский психотерапевтический журнал. - 2000. - № 4, октябрь -декабрь. - С. 70-94.

Татенко В. А. Психология в субъективном измерении: Монография. - К.: Просвіта, 1996. - 404 с.

Усков А. Ф. Извращенность: проблема личности и общества // Московский психотерапевтический журнал. -2000. - № 4, октябрь - декабрь. - С. 55-69.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 215-237.

Яценко Т. С., Мелоян А. Е., Іваненко Б. Б., Горобець Т. В. Психоаналіз об’єктних відношень суб’єкта в контексті проблеми агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - Т.6. - Вип.1. - С. 377-385.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 657

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.