Джерела та засади осягнення позитивно-гармонійної Я-концепції як структурно-функціональної цілісності

Автор(и)

  • Оксана Фурман доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. o.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-7082-9717 ResearcherID: G-4942-2017 http://orcid.org/0000-0002-7082-9717

Ключові слова:

свідомість, самосвідомість, Я-концепція, Я, Над-Я, Воно, надсвідоме, свідоме, підсвідоме, несвідоме

Анотація

У статті доведено, що Я-концепція збалансовує поведінку та діяльність кожного відповідно до конкретних соціокультурних умов проживання, а також інтегрує у своєму психодуховному змісті особистісне та ковітальне ототожнення, забезпечує досягнення внутрішнього узгодження, дає змогу інтерпретувати досвід і є джерелом різних самоуявлень та самоустановок; водночас здійснено розмежування, описання та психологічний аналіз понять «свідомість», «самосвідомість», «Я», «Я-концепція», «Ми-концепція», завдяки чому обґрунтовані основи та фундамент з’яви переконань та уявлень про феномен Я-концепції; проаналізовано структурні компоненти психіки та рівні психічного життя людини згідно з теорією З. Фройда; виявлено, що самосвідомість, центральною ланкою якої є Я-концепція, не лише зумовлюється триєдиними процесами (самопізнання, самоставлення, саморегуляції), а має четвертий самоосягання, де відбувається самотворення та самопреображення людини; збагачено наповнення авторської моделі позитивно-гармонійної Я-концепції особи у її чотирискладовій композиції: а) ментально-когнітивний: Я-образ суб’єкта  (Я-реальне, Я-інформаційно-знаннєве, Я-свідоме, Я-ідеальне), б) емоційно-оцінковий: Я-ставлення особистості (Я-реальне, Я-нормативно-рефлексивне, Я-підсвідоме, Я-ідеальне), в) вчинково-креативний: Я-вчинок індивідуальності (Я-реальне, Я-ціннісно-рефлексивне, Я-надсвідоме, Я-ідеальне), г) спонтанно-духовний: Я-духовне універсуму (Я-реальне, Я-несвідоме, Я-ідеальне, Абсолют Я-духовного);обґрунтовано, що розвиток позитивно-гармонійної Я-концепції сприяє зростанню рівноваги як у внутрішньому, так і у зовнішньому світі, злагодженості та взаємозв’язку між суб’єктною думкою й особистісним самоставленням, індивідуальнісними діями й духовно-універсумною саморефлексією.

Посилання

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furmans scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Moskalets, V. (2020). Psykholohiia osobystosti: pidruchnyk [Personality psychology: textbook]. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Moskalets, V. (2014). Sutnist intelektu, myslennia, movlennia, svidomosti yak psykhofunktsionalnykh danostey [The intelligence, thinking, speaking, consciousness as psychofunctional realias]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 114-131 [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Manokha, P.I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A.V., Furman, O.Ye. (2006). Psykhologiia Ya-kontseptsii: navch. pos. [Psykhology Self-concept: education village]. Lviv: Novyi svit-2000 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2005). Metodolohichna model innovatsiyno-psykholohichnoho klimatu eksperymentalnoi shkoly modulno-rozvyvalnoho typu [Methodological model innovative and psychological climate experimental school modular and developmental type]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 70-83 [in Ukrainian].

Furman (Gumeniuk), O.Ye. (2012). Metodologiia piznannia osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu [Methology cognition of educational act in the context innovation and psychology climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2005). Osoblyvosti sytuatyvnoho ta vikovoho rozvytku Ya-kontseptsii [The feature situational and age development Self-concept]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 46-62 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2002). Psukhologiia Ya-kontseptsii: monohrafiia [Psychology Self-concept: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2004). Psykholohiia Ya-kontseptsii: navch. pos. [Psychology Self-concept: education village]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2003). Problematyka Ya u psykhoanalitychnii teorii Zygmunda Froida: lektsiia [I am problematic in psychoanalytic theory Sigmuna Freud: lecture]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2001). Samotvorennia Ya-kontseptsii za modulno-rozvyvalnoi orhsystemy [Self-creation Self-concept under the modular development orgaanisational system]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 33-76 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2004). Sotsialnyi format rozvytku Ya-kontseptsii [Social format of developmeny Self-concept]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 82-90 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2003). Spontanno-dulhovna orhanizatsiia Ya-kontseptsii universumy: lektsiia [Spontaneous-spiritual organization of Self-concept]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. (2005). Strukturno-funktsionalne vzaiemodopovnennia skladovykh Ya-kontseptsii lyudyny [Structural and functional mutual complement of components Self-concept a person]. Sotsialna psykholohiia - Social Psychology, 5, 66-75 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Psykhological parameters of the innovation-psychological climate of a secondary school]. Odesa [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2023). Uspishnist, uspikh I Ya-kontseptsiia osobystosti [Success-fulness, success and self-concept of personality]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 191-198 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.191

Furman, O. (2018). Ya-kontseptsiia yak predmet bahatoaspektnoho teoretyzuvannia [Furman O. I-concept as a subject of multifaceted theorizing]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 38-67. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.01.038 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.038

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Оксана. “Джерела та засади осягнення позитивно-гармонійної Я-концепції як структурно-функціональної цілісності”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2023, pp. 142-68, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1228.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 872

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.