ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІЛІСНОГО РОЗУМІННЯ ПСИХІКИ У її СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТАХ

Автор(и)

  • Тамара Яценко Державний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Анотація

Матеріал цієї статті ґрунтується на емпіричних результатах групової психокорекції за авторським методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН). Цей метод [ 6; 7; 9 ] з часом набув не лише глибинно-психологічної орієнтації у сфері психокорекції, а й уможливив наукове пізнання психіки у взаємозв’язках її свідомих та несвідомих проявів. Особливий поштовх у цьому напрямку дала методика психоаналізу комплексу тематичних малюнків, відкрита десятиріччя тому. Саме завдяки репрезентативному емпіричному матеріалу, що адекватно об’єктивує закономірності несвідомої сфери, та системному підходу до його аналізу, ми змогли виокремити у структурній організації психіки лінійні взаємозалежності в доповнення до вертикальних, встановлених З. Фройдом. Отримані результати цілком вписуються у поняття “система” (див. рис. 1).

Біографія автора

  • Тамара Яценко, Державний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
    доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України, завідувачка кафедри психології Державного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Посилання

Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. - К.: Ника-Центр, 2001. -С.24.

Менегетти А. Онтопсихология, политика, экономика. - К., 1999.

Ференци Ш. Психоанализ и воспитание // Russian Imago 2000. Исследования по психоанализу культуры. - СПб.: Алетейа, 2001. - С. 3-76.

Фрейд З. Я и Оно // Труды разных лет. - Кн. 1. -Тбилиси: Мерани, 1991. - С. 357-393.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия,1983. - С. 86.

Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К., 1993.

Яценко Т.С., Кмит ЯМ., Мошенская Л.В. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубиннопсихологический аспект). - М.: СИП РИА, 2000.

Яценко Т.С. По той бік символіки психомалюнків // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №7. - С.

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996.

Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. -К.: Вища школа, 1987. - 110 с.

Kofta M. Some interrelations between consciousness, behavior integration and defense mechanisms // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. -Тбилиси: «Мецниерба», 1978. -T.IlI. -C. 402-413.

Завантаження

Як цитувати

Яценко, Тамара. “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІЛІСНОГО РОЗУМІННЯ ПСИХІКИ У її СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТАХ”. Психологія і суспільство, no. 4(18), May 2017, pp. 37-59, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/161.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають