ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОДИНИЦІ АНАЛІЗУ САМОСВІДОМОСТІ

Юрій Максименко, Тетяна Ільіна

Анотація


Обговорюється проблема визначення одиниці аналізу самосвідомості як показника методологічної зрілості теоретичної психології; пропонується у предметному контексті самосвідомості створити єдину теорію переживання, де одиницею аналізу є переживання Я, котре завжди персоніфікує внутрішню картину ситуації.


Ключові слова


свідомість; самосвідомість; одиниця аналізу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агафонов А.Ю. Человек как смысловая модель мира. - Самара: БАХРАХ, 2000. -336 с.

Бассин Ф.В. “Значащие” переживания и проблема собственно психологической закономерности // Вопросы психологии. -1972. - №3. - С. 105-124.

Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М.: МГУ, 1984. - 200 с.

Выготский Л.С. Собр. соч. - Т.2. -М.: Педагогика, 1982. - С. 91-118.

Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. - М., 1982. - С. 12.

Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. -1991. - №2. - С. 15-36.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Наука, 1972. - 423 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)