ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Автор(и)

  • Юрій Максименко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського, м. Одеса.
  • Дмитро Синенький

Анотація

У статті розглянуто основні властивості художнього образу, окреслені гносеологічні, онтологічні та феноменологічні проблеми його наукового пізнання. Описано художній образ як феномен й охарактеризовані процеси, що передують його створенню, визначені взаємозв’язки компонентів його психологічного наповнення, що зумовлюються особистістю автора, жанром і видом мистецтва, епохою.

Біографії авторів

  • Юрій Максименко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського, м. Одеса.
    доктор психологічних наук, професор, декан художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса.
  • Дмитро Синенький
    аспірант кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса

Посилання

Базыма Б. А. Психология цвета: теория и практика. - СПб.: Речь, 2005. - 203 с.

Выготский Л.С. Психология искуства. - М.: Искусство, 1986. - 573 с.

Мигунов А.С. Художественный образ. Эстетический анализ (материалы к спецкусу). - М.: Изд. МГУ, 1980. - 96 с.

Пасічний А. М. Енциклопедичний, ілюстрований тлумачний словник-довідник. - Одеса, 2005. - 508 с.

РадугинА. Естетика: Уч. пос. - М.: Центр, 2000. -240 с.

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. -4-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - 445 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають