КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА У ПСИХОЛОГІЇ: ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Максименко Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Ушинського, м. Одеса

Анотація

Теоретичні положення, основні наукові та практичні результати дослідження були представлені у формі доповідей та повідомлень й обговорювалися на п’яти міжнародних, 8 всесоюзних, 7 республіканських, З регіональних та обласних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях і симпозіумах; на вчених радах НДІ педагогіки та психології республіки Mолдова і Державного інституту післядиплом-ної освіти інженерно-педагогічних працівників України; на засіданнях лабораторії НДІ дефектології PАO; методологічному семінарі НДІ психології АПН України; спільному засіданні кафедр психодіагностики, медичної, інженерної та загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Біографія автора

  • Юрій Максименко, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Ушинського, м. Одеса

    доктор психологічних наук, професор, декан художньо-графічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Ушинського, м. Одеса

Посилання

Максименко Ю.Б. Методи дослідження особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1994. - 118 с. (рос. мовою).

Максименко Ю.Б. Основи програмування на мові Бейсик: Навч. посіб. - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1993. - 107 с.

Максименко Ю.Б. Деякі техніки соціально-психологічного тренінгу: Навч. пос. - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1994. - 27 с. (рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-діагностична система “ОІК” (Особистість і комунікація). -Київ: ГОЦ Міносвіти УРСР, 1991. - 1. 5 кВ. (у співавт.).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психодіаг-ностична система “ПР” (Порушення розвитку). - Київ: ГОЦ Міносвіти УРСР, 1991. - 1.1 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психодіагнос-тична система “ОП” ( Особистість професіонала). - Київ: ГОЦ Міносвіти УРСР, 1991. - 1.2 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психодіагнос-тична система “ВП-1” (Відхилена поведінка). - Київ: ГОЦ Міносвіти УРСР, 1992. - 0.91 кВ. (у співавт., рос.мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизоване робоче місце соціолога (АРМ соціолога). - Київ: ГОЦ Міносвіти УРСР,

- 2.3 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована програма “Психометрика”. - Кишинів: НІІП і П, 1992. - 0.87 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-діагностична система “КС” (Когнітивні стилі). - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1992. - 0.71 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-діагностична система “Феномени Ж. Піаже”. - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1982. - 0.7 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-діагностична система “АНК” (Аналіз неформальних комунікацій). - Донецьк: ДІПО ІПП, України, 1993. - 0.8 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-

.т л ТТсихологіСТ —гттгГіТГттт і діагностична система “ЦВ” (Тест кольорового вибору М. Лю-шера). - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1993. - 1.6 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована психо-діагностична система “Експерт” (Експертиза програмних засобів). - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1093. - 0.8 кВ. (у співавт., рос мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Автоматизована система “Логопед”. - Донецьк: ДІПО ІПП України, 1994. - 2.6 кВ. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Принципи та методи спільної роботи органів освіти та охорони здоров ’я за виявлення дітей із порушеннями розумового та фізичного розвитку: Метод. реком. - Кишинів, 1983. - 120 с. (у співавт., рос. мовою).

Максименко Ю.Б. Методи діагностики динаміки емоційної регуляції: Метод. реком. - Кишинів, 1989. - 87 с. (рос. мовою).

Максименко Ю.Б. Методичний посібник з патопсихології та диференційної діагностики інтелектуального розвитку. - Кишинів, 1989. - 21 с. (рос. мовою).

Максименко Ю.Б. та ін. Вивчення особливостей дітей з недоліками інтелектуального розвитку : Методичні реком.

- Кишинів, 1991. - 21 с. (у співавт., рос. мовою).

Maximenko U.B. A Computer-assisted Method of the qvulk diagnostics of personality (psychogeometriс Method) // New Computer Technology in Education. - Troitsk-City, 1992. - P. 145-147.

Максименко Ю.Б. Користовний інтерфейс комп’ютерних психодіагностичних методик // Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби. - Донецьк, 1994. -С. 43-44, 57-63 (рос. мовою).

Завантаження

Як цитувати

Максименко, Юрій. “КОМП’ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА У ПСИХОЛОГІЇ: ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 4(30), June 2017, pp. 56-72, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/319.