МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ ЕМПІРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Автор(и)

  • Вадим Коміссаров ЗОШ № 44 м. Запоріжжя

Ключові слова:

система національної освіти, соціально-культурна доктрина, модульно-розвивальна система, інноваційна освіта, соціально-культурний простір школи, наукове проектування, технологія розвивальної взаємодії, Школа здібностей

Анотація

Обґрунтовано значення запропонованої А.В. Фурманом моделі проектування соціально-культурного простору інноваційної освітньої системи; охарактеризовані змістові компоненти зазначеного простору запорізької середньої загальноосвітньої школи, педагогічний колектив якої реалізує програму науково-дослідної роботи “Школа здібності” [ 15; 16]; здійснена реінтерпретація відомого алгоритму втілення фундаментального експерименту [4; 5].

Біографія автора

  • Вадим Коміссаров, ЗОШ № 44 м. Запоріжжя
    пошу-кувач Інституту експериментальних систем, директор експериментальної ЗОШ № 44 м. Запоріжжя

Посилання

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. -С. 33-76.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - № 1. - С. 75-123.

Коміссаров В.О. Методично-засобові координати соціально-культурного простору інноваційної школи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія “Педагогіка”. - 2001. -№10. - С. 17-28.

Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи: Монографія / За ред. А.В Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Мещанова Г.О. Моніторинг розвитку особистості як суб’єкта соціальної взаємодії // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 114-144.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 травня 2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 224 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: Монографія. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: Анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 3. - С. 39-56.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Модуль-но-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 94-124.

Фурман А., Коміссаров В. Школа здібностей. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ № 44 м. Запоріжжя / / Рідна школа. - 1996. - № 8. - С. 5-9.

Школа здібностей. Фундаментальний експеримент у СШ № 44 м. Запоріжжя // Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - № 8. - 80 с.

Завантаження

Як цитувати

Коміссаров, Вадим. “МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ ЕМПІРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 83-104, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/81.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.