ПОЗИТИВНЕ ЗБАГАЧЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

  • Наталія Бамбурак Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

модульно-розвивальна система A.B. Фурмана, соціально-культурно-психологічний простір (СКПП), час, минуле, теперішнє, майбутнє, вічне, іманентне Я, реальне Я, гетерономне Я, трансцендентальне Я, субстанція, особистий досвід, колективний досвід, творчість

Анотація

Коротко: 1) висвітлюється проблема категорій простору-часу в модульно-розви-вальній системі навчання як основних координат, що проектують певне вітакультурне довкілля між учасниками освітньої діяльності, через котре опосередковуються чинники-параметри, сутнісні характеристики, атрибутивні компоненти кватерної організації освітнього простору;

2) розкривається оргтехнологічна структура-модель навчально-виховного процесу у єдності інструментальної, гносеологічної, комунікаційної, духовної функціональних сфер цілісного модульно-розвивального циклу, яка й забезпечує формування і творення соціокультурного досвіду кожного учасника паритетних взаємостосунків та розгортання індивідуальних інваріантів позитивної Я-концепції особистості.

Біографія автора

  • Наталія Бамбурак, Національний економічний університет, м. Тернопіль
    науковий співробітник науково-дослідницького центру “Економіка вищої освіти”, викладач кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 301 с.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет самопознания. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

Андреева Г.М. Социальная психология: Уч. пос. - М.: Аспект-Пресс, 1999. - 376 с.

Бамбурак Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 124-141.

Бамбурак Н. Становлення трансверсальної соціально-культурної ідентичності особистості за інноваційних умов навчання // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти (зб. мат. до регіон. наук.-метод. конференції). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 28-29.

Бамбурак Н. Логіка розгортання механізмів цілепок-ладання// Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - 38-41.

Гуменюк О. Методологічна план-карта дослідження інноваційно-психологічного клімату // Вітакультурний млин. -2005. - Модуль 2. - С. 12-17.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О. Час та особливості його перебігу в модульно-розвивальному процесі // Психологія і суспільство. - 2005. -№ 2. - С. 94-99.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Карпенко З. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнар. фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

Ковальов Г. А. О системе психологического воздействия // Психология воздейсвия (проблемы теории и практики). -М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. / Ред. В. М. Доній та ін. - К., 1997. - Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. - 392 с.

Подшивалкіна В. Соціологічні аспекти професійної діяльності спеціалістів гуманітарного профілю // Психологія і суспільство. - 2005. - № 3. - С. 59-72.

Психология самопознания. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. - 672 с.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Фурман А.В. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // ІЕСО (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Випуск 4. - 2004. - С. 4-7.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Постання освітології, або похід за горизонт відомого // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С.5-9.

Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексної експертизи // Психологія і суспільство. - 2005. - № 2. - С. 29-75.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Цуканов Б. И. Время в психике человека. - Одеса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Завантаження

Як цитувати

Бамбурак, Наталія. “ПОЗИТИВНЕ ЗБАГАЧЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ДОВКІЛЛЯ”. Психологія і суспільство, no. 2(28), June 2017, pp. 16-24, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/288.

Схожі статті

1-10 з 904

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.