ЧАС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ В МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

опосередковано і безпосередньо пережитий час, минуле, теперішнє, майбутнє і вічне, модульно-розвивальна система, сфери змістового модуля, навчальний модуль як реальна розвивальна взаємодія у просторі-часі

Анотація

У процесі теоретизування аналізується власне час у суспільному житті людини та у форматі протікання модуль-но-розвивального навчального циклу освітньої діяльності. Зокрема, доводиться, що учасники інноваційних взаємин оперують й оволодівають знаннями, уміннями, нормами, цінностями завдяки часовій організації психіки, яка функціонує у процесі безпосередньо й опосередковано пережитого часу. Останній відбувається у потоці переходів від вічного (осягнення духовного) до майбутнього (здійснення освітніх вчинкових дій) через теперішнє (процес нормонаслідування та ситуативної соціалізації) у минуле (досвід оволодіння знаннями і вміннями, спілкування та життєзреалізування).

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Державний економічний університет, м. Тернопіль

    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 31-37.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.

Біблія або книги святого письма Старого й Нового Заповіту / Переклад проф. Івана Огієнка. - К.: Українське Біблійне Товариство, 2002. - 1375 с.

Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. - К.: Наукова думка, 1984. - 207 с.

Гуменюк О. Є. Простір і час як сутнісні параметри психокультурного оргвпливу // Вісник Одеського національного університету. - 2002. - Т.7. - Вип. 3. Психологія. -С. 12-22.

Зинченко В. П. Время - действующее лицо // Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 36-54.

Зинченко В. П. Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. - 2003. - №5. - С. 3-17.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций.

- К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Ковалев Г. А. О системе психологического воздействия // Психология воздействия (проблемы теории и практики). -М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Психология самосознания. - Самара: БАХРАХ-М,

- 672 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Фресс П. Восприятие и оценка времени // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - Вып. 6. - С. 88-130.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти: Інформаційний бюлетень. - Вип. 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. -С. 4-7.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Цуканов БИ. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Элькин Д. Г. Восприятие времени. - М.: АПН РСФСР, 1962. - 212 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1002

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.